• @ALL has read permissions
 • @jednatele has upload permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @asistent_strany has upload permissions
 • lukas.novy has no permissions

Sbírka vnitřních předpisů

správce:
Administrativní odbor
přístup:
veřejný
předpis:
Statut administrativního odboru

Vnitřní předpisy upravují práva a povinnosti členů a registrovaných příznivců a působnost a pravomoci jednotlivých orgánů strany. Tato sbírka obsahuje úplná znění předpisů ve stavu, v jakém právě účinkují. Sbírku spravuje administrativní odbor. Výklad stanov a dalších předpisů poskytuje rozhodčí komise.

Seznam vnitřních předpisů strany

Stanovy

Stanovy jsou nejvyšším vnitřním předpisem. Změny schvaluje celostátní fórum na zasedáních a platí až po registraci u ministerstva vnitra.

Organizační řád

Organizační řád vymezuje statut orgánů strany a stanovuje společné zásady pro fungování týmů a zodpovědnost jejich členů. Řád a jeho změny schvaluje republikový výbor.

Jednací řády

Další vnitřní předpisy

Volební řád a harmonogramy voleb

Volební řád si schvaluje každý orgán pro sebe. Republikový výbor může vydat vzorové řády.
Účelem stanoveného postupu je zajistit, aby strana

 • včas veřejnosti představila volební program, lídra a kandidáty pro dané volby,
 • dodržela termíny a povinnosti, které stanovují zákony České republiky pro průběh voleb.

Vyhlášky orgánů

Předpisy oblastních sdružení

Statuty odborů a komisí

Statuty odborů a komisí byly zrušeny a nahrazeny organizačním řádem

Obecně závazné předpisy

 • Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.