• @ALL has read permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Účinnost předpisů

Zkratka Název Schváleno Vyhlášeno Účinkuje
Celostátní fórum
St Stanovy České pirátské strany (Z) 24.10.2009 24.10.20091) 7.12.20092)
JdŘ Jednací řád celostátního fóra 24.10.2009 24.10.20093) 24.10.20094)
ZřKO Předpis o zřízení komisí a odborů 25.10.2009 25.10.20095) 25.10.20096)
Statuty orgánů
StOK Obecný statut pro odbory a komise 15.8.2010 15.8.20107) 15.8.20108)
StMO Statut mediálního odboru 3.1.2010 3.1.20109) 3.1.201010)
StAO Statut administrativního odboru 15.8.2010 15.8.201011) 15.8.201012)
StTO Statut technického odboru 15.8.2010 15.8.201013) 15.8.201014)
StFO Statut finančního odboru 28.12.2009 28.12.200915) 28.12.200916)
StZO Statut zahraničního odboru 20.12.2009 20.12.200917) 20.12.200918)
StKCI StKCI 5.1.2010 5.1.201019) 5.1.201020)
StKOS StKOS 3.1.2010 3.1.201021) 3.1.201022)
StKOP StKOP 15.8.2010 15.8.201023) 15.8.201024)
StKK Statut kontrolní komise 18.12.2009 18.12.200925) 18.12.200926)
StRK Statut rozhodčí komise 3.1.2010 3.1.201027) 3.1.201028)
Hospodaření
PrP Pravidla pro příspěvky 17.1.2010 17.1.201029) 17.1.201030)
PraH Pravidla hospodaření 14.5.2010 14.5.201031) 14.5.201032)
RoPr Rozpočtová pravidla 14.5.2010 14.5.201033) 14.5.201034)
PVř Pravidla výběrových řízení 15.8.2013 15.8.201335) 15.8.201336)
Jednací řády
JŘRV Jednací řád republikového výboru 15.8.2010 15.8.201037) 15.8.201038)
JdŘRP Jednací řád republikového předsednictva (Z) 7.1.2010 7.1.201039) 7.1.201040)
JdŘRK Jednací řád Rozhodčí komise 4.2.2010 4.2.201041) 4.2.201042)

Vysvětlivky

(Z)
označuje zásadní návrh,
papír
znamená vyhlášení oběžníkem mezi shromážděnými členy,
ústní vyhlášení
znamená přečtení textu před shromážděnými členy,
domněnka
znamená, že předpis neobsahuje ustanovení specifikující účinnost; nabytí účinnosti pak splývá s vyhlášením.
1) , 3) papír
2) reg. MVČR
4) §41 JdŘ
5) ústně
6) §7 ZřKO
7) , 11) , 13) , 23) , 29) , 31) , 33) , 37) , 41) Piratopedie
8) , 12) , 14) , 24) , 38) RV 14/2010
9) , 15) , 17) , 19) , 21) , 25) , 27) , 35) , 39) mediawiki
10) §14 StMO
16) §17 StFO
18) §16 StZO
20) §12 StKCI
22) §11 StKOS
26) , 42) domněnka
28) §40 StRK
30) §6 PrP
32) , 34) RV 10/2010
36) doměnka
40) §8 JDŘRP
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/ucinnost.txt · Poslední úprava: 12.05.2020 14:26 autor: petr.vileta