• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Podmínky použití webu

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-Web
zásadní:
ne
Tato stránka shrnuje podmínky používání tohoto webu v oblasti osobních údajů, soukromí, copyrightu a vyloučení odpovědnosti.

Web slouží k prezentaci politiky strany na veřejnosti, výměně dat a spolupráci při tvorbě delších textů. Na web může přispívat každý člen a registrovaný příznivec, není-li jmenný prostor vyhrazen některé organizační složce nebo není stránka z důležitých důvodů zamčena proti úpravám (šablony, číslo bankovního účtu, formuláře, kontakty apod.).

Web technicky spravuje technický odbor, za mediální výstupy zodpovídá mediální odbor. Oprávnění na webu spravuje administrativní odbor, na který se také můžete obrátit v případě, že na tomto webu naleznete uložené informace, jejichž obsah považujete za protiprávní. Pro web jsou rovněž závazná pravidla.

Protože je náš web komunitním portálem, jehož obsah utváří sami jeho uživatelé, nemůžeme s výjimkou zamčených stránek garantovat úroveň nebo správnost jednotlivých stránek. Uživateli upravené stránky nelze bez dalšího považovat za oficiální stanovisko Pirátů.

Chování uživatelů

Pravidla týkající se vztahů mezi uživateli na systémech strany upravuje statut administrativního odboru.

Ochrana osobních údajů

Některé stránky (například interní seznam dobrovolníků) mají charakter zpracovávání osobních údajů, a proto je nezbytné, aby byli lidé, k nimž se údaje vztahují, informováni a souhlasili. Každá aplikace nebo stránka má vlastní nastavení okruhu osob, kterým jsou údaje přístupné (zcela veřejné, interní, důvěrné).

Pirátská strana maximálně respektuje vaše soukromí, a proto jsou v aplikacích jako je Pirátská mapa vaše osobní údaje zveřejňovány jen na váš příkaz. Neoprávněné zveřejňování osobních údajů je v rozporu s našimi vnitřními předpisy a bude podle nich postihováno.

Pokud si nepřejete zpracování svých osobních údajů, prostě je do stránek a aplikací nevkládejte (nevstupujte do žádné skupiny na internetovém fóru, nenastavujte si viditelnost zobrazení na mapě, nevkládejte je do obsahu stránek atd.). Ačkoliv máme pro práci s osobními údaji přísná pravidla, považujeme za důležité vás upozornit, že protiprávní útoky nebo technická selhání bohužel nemůžeme nikdy absolutně vyloučit.

Pokud se sami rozhodnote zveřejnit některé své osobní údaje (např. jméno, bydliště na mapě, datum narození nebo politickou příslušnost k Pirátům), vyhrazujeme si právo tyto zveřejněné údaje zpracovávat za účelem správy základny členů a příznivců, společenských kontaktů a informování veřejnosti a sdružovat je s údaji získanými pro stejný účel. Prostředky šíření mohou zahrnovat Internet, letáky, sdělovací prostředky a jiné informační kanály.

Google Disclaimer

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho použití webové stránky. Informace o vašem použití této webové stránky, vytvořené pomocí cookie (včetně vaší IP-adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a zde uloženy. Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využití webové stránky, k sestavení reportu o aktivitách webové stránky pro jejího provozovatele a k zajištění dalších služeb, spojených s použitím webové stránky a internetu. Tyto informace Google také přenáší třetím stranám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí strany tyto informace z pověření Google zpracovávají. Google nedává v žádném případě do souvislosti vaši IP-adresu s dalšími údaji Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením software vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete eventuelně moci použít všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Použitím této webové stránky prohlašujete souhlas se zpracováním vašich údajů, získaných ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše jmenovanému účelu. Získávání a ukládání údajů může být kdykoliv s účinností do budoucnosti zrušeno. Vzhledem k diskusi o použití analytických nástrojů s úplnými IP-adresami bychom rádi upozornili na to, že tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, a proto jsou IP-adresy dále zpracovávány pouze zkrácené, aby byla vyloučena možnost přímého osobního vztahu.

Upravováním tohoto webu souhlasíte s tím, že zde vytvořený obsah smí Pirátská strana a všichni ti, kterým je obsah přístupný, užívat v souladu s licencí Creative Commons BY-SA 3.0 Unported, resp. její zkrácenou verzí uvedenou v aforismu v patičce každé stránky. Tento souhlas se zobrazuje při každé editaci webové stránky.

U všech obrázků uvádějte prosím autora obrázku a podrobnosti o licenci, které lze zobrazit v rámci popisku daného souboru (metainformace souboru) společně s názvem díla a jeho popiskem. Podrobnosti o tom, jak uvedenou informaci vložit do systému, naleznou uživatelé v nápovědě. Pokud naleznete obrázek, který tyto informace nemá vyplněné, přestože jeho autora znáte, prosíme o doplnění těchto údajů.

Na rozložení webu se vztahuje licence uvedená v patičce každé stránky, na obrázky a další autorská díla se vztahuje stejná licence, není-li v metainformacích uvedena jiná licence.

Výběr formátů

Piráti v zájmu široké přístupnosti obsahu pro uživatele a jeho bezproblémové použití upřednostňují svobodné formáty. Každý soubor by měl být vložen s alespoň jedním svobodným formátem, formátem pro program, ve kterém byl soubor vytvořen, aby ho mohli další uživatelé editovat a vylepšovat; v některých případech je vhodné doplnit i formát pro tisk (PDF).

Formáty se odlišují pouze příponou souboru a je zvykem je dát uživateli uživateli na výběr, viz např. stránku sablony.

Vyloučení odpovědnosti

Web Pirátů je otevřená internetová platforma, tzn. seskupení dobrovolníků, kteří vytvářejí a upravují informace týkající se Pirátského hnutí. Jeho principy dovolují komukoli s připojením k Internetu a webovým prohlížečem měnit jeho obsah. Proto je třeba upozornit, že nic, co zde naleznete, nemuselo být zkontrolováno a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

To neznamená, že na webu nemůžete najít hodnotné a přesné informace, ale je třeba si uvědomit, že Pirátská strana nemůže žádným způsobem ručit za přesnost informací na webu uvedených. Tyto informace mohl změnit či poškodit někdo, jehož názory se neshodují s aktuálním stavem politiky Pirátů, o které se chcete něco dozvědět. Principiálně je možné najít i neaktuální nebo zvandalizované stránky, které v žádném případě nelze vydávat za názor České pirátské strany; v takových případech vás prosíme, abyste sami stránku opravili editací nebo zvandalizovanou stránku vrátili do původní verze (viz Nápověda k wiki). Výjimkou jsou oficiálně schválené texty, které jsou zamčené proti úpravám a které mohou upravovat pouze členové. Takové texty jsou zejména ve jmenných prostorech jednotlivých orgánů strany.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s Českou pirátskou stranou nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných. Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem je vyloučena § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti.

Pochopte prosím, že informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a neexistuje žádná smlouva mezi vámi a majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou s Českou pirátskou stranou.

Uvědomte si prosím, že informace zde uvedené mohou porušovat zákony země, ze které si je prohlížíte. Česká pirátská strana nepodporuje porušování zákonů, ale obsah webu Pirátské strany je uložen na serveru v České republice, kde je právo na zveřejňování informací chráněno Listinou základních práv a svobod a principy Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Zákony vaší země nemusí poskytovat tak širokou ochranu svobody slova, takže Česká pirátská strana nemůže zodpovídat za případná porušení příslušných zákonů.

Děkujeme za váš čas strávený čtením této stránky a přejeme vám příjemné používání webu České pirátské strany.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.