• @ALL has read permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předpis o institutu

původce:
Celostátní fórum
typ:
předpis
zkratka:
PoI
zásadní:
ne

§ 1 Účel předpisu

(1) V tomto předpisu se pojmem institut rozumí právnická osoba založená Českou pirátskou stranou dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a stanovená jejím politickým institutem ve smyslu § 17 a následujících zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích ve znění pozdějších předpisů.

(2) Účelem předpisu o institutu je vymezení vnitrostranických pravidel pro rozhodování ve věcech týkajících se institutu nad rámec Stanov.

(3) Celostátní fórum tímto předpisem zejména upravuje činnost republikového předsednictva při zastupování České pirátské strany vůči institutu a ukládá v této souvislosti úkoly některým dalším orgánům strany.

(4) Věcmi týkajícími se institutu se pro účely tohoto předpisu rozumí zejména:

 • a) schvalování a změny zakládací listiny,
 • b) způsob výběru, jmenování a odvolávání členů správní rady institutu jednotlivými orgány strany,
 • c) náležitosti procesu zrušení institutu.

§ 2 Společná ustanovení

(1) Orgán strany, který jmenuje členy správní rady institutu, může ze správní rady institutu kdykoli odvolat ty členy, které jmenoval.

(2) Orgán strany pořádající výběr nového člena správní rady institutu činí přiměřená opatření taková, aby eliminoval riziko výběru osoby, která již v daném období členem je z rozhodnutí jiného orgánu strany.

§ 3 Úloha celostátního fóra

(1) Celostátní fórum volí tři (3) členy správní rady institutu.

(2) Celostátní fórum zakazuje ostatním orgánům strany činit kroky vedoucí ke zrušení institutu bez předchozího souhlasného usnesení celostátního fóra.

§ 4 Úloha republikového výboru

(1) Republikový výbor volí dva (2) členy správní rady institutu.

(2) Republikový výbor v souladu s čl. 9 odst. 1 in fine a čl. 9 odst. 5 písm. f) Stanov

 • a) rozhoduje o výjimečném odvolání člena správní rady institutu republikovým předsednictvem; pokud se republikový výbor nevyjádří do 14 dnů, má se za to, že souhlasí s návrhem republikového předsednictva na výjimečné odvolání,
 • b) vyslovuje souhlas či nesouhlas s návrhem republikového předsednictva na změnu zakládací listiny institutu.

§ 5 Činnost republikového předsednictva

(1) Republikové předsednictvo vybírá dva (2) členy správní rady institutu v otevřeném výběrovém řízení.

(2) Republikové předsednictvo jako statutární orgán strany v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. a) a c) Stanov může ve výjimečných případech odvolat jakéhokoli člena správní rady institutu, ale takové odvolání je podmíněné souhlasem republikového výboru.

(3) Dále republikové předsednictvo

 • a) navrhuje změnu zakládací listiny institutu a předkládá návrh k odsouhlasení republikovému výboru,
 • b) provádí kroky vedoucí ke změně zakládací listiny institutu, pokud k tomu republikový výbor vyslovil souhlas nebo změnu uložilo celostátní fórum.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/poi.txt · Poslední úprava: 31.08.2021 06:59 autor: vojtech.pikal