• @predsedajici has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Celostátní fórum

Zasedání celostátního fóra Pirátů v Plzni v roce 2013

Celostátní fórum je nejvyšším orgánem strany. Celostátního fóra se podle možností účastní každý člen strany. Celostátní fórum ve výlučné působnosti

  • volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a vedoucí odborů,
  • zřizuje a ruší komise a odbory a schvaluje změny stanov,
  • projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany, výroční finanční zprávu,
  • mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany.

Jednání celostátního fóra

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.