• @cen_predsedajici has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Celostátní fórum

Zasedání celostátního fóra Pirátů v Plzni v roce 2013

Celostátní fórum je nejvyšším orgánem strany. Celostátního fóra se podle možností účastní každý člen strany. Celostátní fórum ve výlučné působnosti

  • volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a vedoucí odborů,
  • zřizuje a ruší komise a odbory a schvaluje změny stanov,
  • projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany, výroční finanční zprávu,
  • mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany.

Jednání celostátního fóra a členské podněty

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

značka:
CF
typ:
celostátní, exekutiva
účel:
Celostátní fórum je nejvyšším orgánem strany, volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a vedoucí odborů, zřizuje a ruší komise a odbory, schvaluje změny stanov, projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany a výroční finanční zprávu, mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany.

Na tuto stránku odkazují tyto stránky.

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
cf/start.txt · Poslední úprava: 27.11.2022 18:22 autor: vojtech.pikal