• filip_hajny has upload permissions
  • @cen_p has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rp has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Republikové předsednictvo

Prohlédněte si web předsednictva, kam by se měla přesunout celá jeho prezentace.

Republikové předsednictvo ve složení (zleva) Markéta Gregorová, Jana Holomčík Leitnerová, Klára Kocmanová, předseda Ivan Bartoš, Dominika Poživilová Michailidu

Republikové předsednictvo

  • je statutárním a výkonným orgánem České pirátské strany,
  • má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru,
  • ukládá úkoly odborům v rámci jejich působnosti.

Informace o týmu

značka:
RP
vedoucí:
ivan_bartos
diskuse:
fórum (zápisy)
kontakt:
podatelna
informace:
usnesení, úkoly, newsletter
nadřízený:
Republikový výbor
typ:
celostátní, exekutiva
účel:
je statutárním a výkonným orgánem České pirátské strany, má všeobecnou odpovědnost za stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru, ukládá úkoly odborům v rámci jejich působnosti

Na tuto stránku odkazují tyto stránky.

Gesce členů republikového předsednictva

Člen RP Kraj Organizace Orgán Projekt/Činnost
Ivan Bartoš Plzeňský 1. Pirátská kancelář strany fundraising
Liberecký vládní tým zasedání CF
Karlovarský koaliční rada PiCe
Senioři na palubě kraje
Klára Kocmanová Královéhradecký poslanecký klub personální odbor Respekt je profi
Pardubický koaliční rada resortní týmy pirátská strategie
Vysočina Mladé Pirátstvo ombudsmanka Kompas
Kompot-cony
Markéta Gregorová Praha europoslanecký tým zahraniční odbor reforma odborů
Jihočeský Mladé Pirátstvo právní tým + soudní spory pirátská strategie
koaliční rada technický odbor
Jana Holomčík Leitnerová Moravskoslezský Institut Pí mediální odbor Rovné šance
Olomoucký administrativní odbor schůze odborů
Jihomoravský volební výbor
Zlínský ombudsmanka
Dominika Poživilová Michailidu Středočeský republikový výbor rozpočet
Ústecký kontrolní komise hospodaření
rozhodčí komise

Podřízené týmy

TýmPoslání
Administrativní odborAdministrativní odbor působí v oblasti vedení seznamu členů a moderování webové diskuse včetně předsedání jednání na internetu.
Kancelář stranyfinanční záležitosti strany, dohled nad plnění zákonných povinností, správa bankovních účtů, datové schránky, dohled na provoz sídla strany, vydávání osvědčení navenek, sbírky vzorů a šablon právních dokumentů, administrace + správa a provoz CRM databáze fundraisingu, provoz a servis všech záležitostí spojených s fundraisingem
Mediální odborprezentuje Pirátskou stranu veřejnosti, vydává jejím jménem prohlášení sdělovacím prostředkům, monitoruje média, zajišťuje výstupy na sociálních sítích, komunikuje s příznivci na soc. sítích, dává podporu poslancům, podílí se na přípravě tiskových konferencí, podílí se na správě webu, propaguje akce strany atd
Personální odborzapojuje dobrovolníky do činnosti strany, pracuje s novými lidmi, koordinuje hledání lidí pro úkoly, zastřešuje výběrová řízení, zajišťuje proudění informací směrem ke členům, zajišťuje pravidelné proškolování
Rada resortních týmůRada resortních týmů složená z vedoucích resortních týmů, případně jejich zástupců hospodaří se společnými prostředky určenými na činnost resortních týmů. Rada také slouží k výměně dobré praxe a zkušeností mezi vedením týmů.
Senioři na paluběHlavním smyslem platformy Senioři na palubě je přiblížit Českou pirátskou stranu a její programovou nabídku starším generacím a prohloubit mezigenerační spolupráci.
Škodní komisePoradní orgán předsednictva podle NOZ a zákoníku práce pro vypořádání majetkové a nemajetkové škody, k jejíž náhradě je zaměstnanec povinnen.
Technický odborPůsobí v oblasti správy údržby a vývoje informačních systémů strany a jejích technických zařízení, Poskytuje servis ostatním orgánům strany v záležitostech nutných k plnění jejich úkolů.
Koaliční radaKoaliční rada je nejvyšším orgánem koalice Piráti a Starostové. Koaliční rada zejména zřizuje pracovní týmy koalice jako jsou volební štáb, odborné týmy, programový tým, krajské volební štáby, a to zpravidla na principu sdíleného předsednictví těchto týmů, určuje jejich složení, pověřuje zřízené týmy či osoby plněním úkolů pro koalici, zmocňuje osoby k jednání na účet koalice, schvaluje název, případně logo koalice, schvaluje program koalice podle programových východisek v koaliční smlouvě, schvaluje povolební strategii koalice, potvrzuje kandidátní listiny obsazené koaličními stranami podle postupu dohodnutého v koaliční smlouvě, potvrzuje konkrétní dohodu koaličních stran o podpoře či spolupráci s jiným subjektem, schvaluje vzor prohlášení kandidáta obsahující prohlášení a závazky podle zákona a podle koaliční smlouvy, schvaluje pravidla pro dary a pro hospodaření se společnými prostředky pro volební kampaň, schvaluje volební zmocněnce a jejich náhradníky, plní další úkoly, stanoví-li tak koaliční smlouva.
Celostátní volební výborVykonává některé kompetence předsednictva týkající se volební kampaně; zejména schvalování záměrů; schvalování pracovního rozpočtu; řešení strategických otázek kampaně a úkolování volebního štábu a dohled nad ním.
Zahraniční odborKomunikuje s dalšími členy mezinárodního Pirátského hnutí, zastupuje Českou pirátskou stranu v komunikaci v zahraničí s pirátskými i externími subjekty, věnuje se překladům cizojazyčných tiskových zpráv a mediálních zásahů, přináší do strany nápady osvědčené v zahraničí, v době voleb do Evropského parlamentu připravuje společný program pirátských stran a podílí se na kampani.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rp/start.txt · Poslední úprava: 29.01.2024 15:52 autor: denisa.horakova