• @cen_zo has delete permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Zahraniční odbor

Zahraniční odbor komunikuje s dalšími členy mezinárodního pirátského hnutí, zejména přináší v zahraničí osvědčené nápady do strany, vypracovává společný postup při projednávání mezinárodních problémů.1)

Zahraniční odbor komunikuje s dalšími členy mezinárodního Pirátského hnutí, zejména

  • zastupuje Českou pirátskou stranu v komunikaci v zahraničí s pirátskými i externími subjekty,
  • věnuje se překladům cizojazyčných tiskových zpráv a mediálních zásahů,
  • přináší do strany nápady osvědčené v zahraničí a
  • v době voleb do Evropského parlamentu připravuje společný program pirátských stran a podílí se na kampani.

Zahraniční odbor byl historicky rozdělen do tří skupin: Flagshipu, který zastřešoval komunikaci s ostatními pirátskými stranami; Babelu, soustředícímu se na překlady; a Mirroru, přenášející know-how a informace vně i vni strany.

V současnosti všechny tyto činnosti ZO provádí, ale bez striktního rozdělení skupin a pevně daných struktur. Pokud máte zájem se zapojit, neváhejte kontaktovat vedoucí ZO!

hmac: : zo:start

Zahraniční spolupráce

hmac: : zo:start

Základní dokumenty

hmac: : zo:start

Mezinárodní Pirátské organizace

hmac: : zo:start

Pirátská Internacionála

hmac: : zo:start

Evropská pirátská stana

Vnitřní záležitosti odboru

Zahraniční odbor

Zajímavé odkazy

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.