• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Mezinárodní koordinátoři

Mezinárodní koordinátor

  • je člen strany nebo registrovaný příznivec jmenovaný vedoucím zahraničního odboru a pověřený zastupováním strany při jednání s konkrétně určenou organizací v rámci mezinárodního Pirátského hnutí,
  • se jménem strany účastní mezinárodních konferencí příslušných jeho pověření,
  • informuje o svých aktivitách vedoucího zahraničního odboru a podle svého uvážení i zbytek strany prostřednictvím internetového fóra,
  • se zodpovídá vedoucímu zahraničního odboru a řídí se jeho pokyny,
  • vždy dbá na to, aby jeho vystupování nepoškozovalo dobré jméno strany v rámci mezinárodního Pirátského hnutí.
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.