• @cen_zo has delete permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Odvolání Františka Ulče

Já, Tomáš Vymazal, vedoucí zahraničního odboru zvolený Celostátním fórem České pirátské strany dne 18. srpna 2011,

tímto odvolávám Františka Ulče z pozice mezinárodního koordinátora České pirátské strany pro Pirátskou stranu Evropské unie (PPEU), a ruším tak jeho pověření vystupováním jménem České pirátské strany v rámci PPEU.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžitě.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/2_2013.txt · Poslední úprava: 06.02.2013 06:01 autor: Tomas Vymazal