• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst

Alexandr Mansurov

alexandr_mansurov.jpg

Alexandr Mansurov (* 5. února 1994) je členem Republikového výboru a kromě toho připravuje podklady pro senátory zvolené za Piráty nebo pomáhá koordinovat komunikaci s dalšími členy Pirátského hnutí po světě. Alex pochází z Moskvy a od roku 2000 žije v Praze. Při svých aktivitách však často cestuje po ČR, jiných evropských regionech, či jinde po světě. Považuje se za Evropana.

Vystudoval gymnázium v Praze a nyní studuje informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na internetové technologie. Sleduje dění v odborných organizacích zabývajících se standardizací na Internetu, navštěvuje odborné konference a jiné akce k problematice síťové neutrality, ale také lidských práv a migrace. Vedle toho se účastní celé řady aktivit organizovaných nejen Piráty, ale i různými občanskými iniciativami. Je aktivní člen univerzitní skupiny jedné lidskoprávní organizace a podporuje řadu neziskovek, mj. EFF, Amnesty International, Wikimedia, Digitale Gesellschaft a další.

Činnost Pirátské strany sledoval již od myšlenek na její založení a do strany vstoupil jen chvíli po nabytí státního občanství České republiky. Piráty vnímá coby unikátní mezinárodní platformu budovanou zapálenými aktivisty. “Rozvoj Internetu a nových technologií na jedné straně zvyšuje dostupnost informací a tím přináší příležitosti podnikatelům, posiluje občanskou společnost, sbližuje kultury a bourá hranice. Ovšem na druhé straně také přináší celé spektrum nových výzvev, zejména v oblasti ochrany soukromí - jak před státem, tak i před jednotlivci.“ shrnuje svůj pohled na jádro Pirátského programu. Již před vstupem do strany se zapojil do protestů proti ACTA, během své působnosti ve straně např. se podílel na organizaci mezinárodní konference, pomáhal v úspěšné kampani na Pražský magistrát, účastnil se celé řady mezinárodních i vnitrostátních jednání, jako i akcí k nejrůznějším Pirátským tématům a v neposlední řadě pomáhal rozšířit Pirátský program o dílčí stanoviska.

E-mail: alexandr.mansurov@pirati.cz (public key)

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.