• @cen_zo has delete permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Plná moc pro Mikuláše Ferjenčíka

Plná moc ze dne 5. 1. 2009 autorizující Mikuláše Ferjenčíka k jednání s pirátskou internacionálou.

Plná moc

Já, Jakub Michálek, vedoucí zahraničního odboru zvolený Celostátním fórem České pirátské strany dne 16. listopadu 2009,

tímto zplnomocňuji podle §8 statutu zahraničního odboru České pirátské strany (StZO)

pana Mikuláše Ferjenčíka, narozeného 3. března 1987, trvale bytem Choltice 30, 533 61, (plnomocník)

aby jednal, účastnil se všech rozhovorů s Pirátskou internacionálou a podepisoval smlouvy jménem České pirátské strany, které se týkají spolupráce České pirátské strany s Pirátskou Internacionálou a jejími členy na její konferenci. Smlouvy, jimiž České pirátské straně vznikají vynutitelné závazky, buďtež podepsány s výhradou ratifikace republikovým výborem České pirátské strany.

Tato plná moc pozbývá platnosti s koncem mého volebního období, nejpozději dne 16. listopadu 2011, pokud ji písemně neodvolám.

Poučení: Podle §6 StZO schvaluje text smlouvy za Českou pirátskou stranu alespoň jeden zástupce pro zahraničí, který ji rovněž podepisuje (plnomocník). Závazné smlouvy se podepisují s výhradou ratifikace republikovým výborem. Ten se před ratifikací nejprve usnese, zda smlouvu nepředložit celostátnímu fóru. Tato ustanovení nevylučují přísnější proceduru smlouvou předvídanou. Podle §7 ratifikované závazné smlouvy, které předvídají vznik závazků členům, provede republikový výbor nebo celostátní fórum vydáním předpisu. Ustanovení ratifikované smlouvy, která je v rozporu s pramenem vyšší právní síly, se neprovedou.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/1_2010.txt · Poslední úprava: 19.11.2012 22:22 autor: Tomas Vymazal