• @cen_zo has delete permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Odvolání Marcela Kolaji

Já, Tomáš Vymazal, vedoucí zahraničního odboru zvolený Celostátním fórem České pirátské strany dne 18. srpna 2011,

tímto odvolávám Marcela Kolaju z pozice mezinárodního koordinátora České pirátské strany, a tím ruším jeho pověření komunikací se zahraničními Pirátskými stranami a dalšími zahraničními subjekty jménem České pirátské strany.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžitě.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.