• @cen_zo has delete permissions
  • @cen_regp has read permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla o podpoře komunálních voleb zahraničním odborem

Pro účely finanční podpory krajských a místních sdružení a kandidátů v komunálních volbách stanovuje Zahraniční odbor České pirátské strany následující pravidla:

§ 1 Usnesení

Zahraniční odbor může po souhlasu hospodáře poskytnout ze svého rozpočtu finanční pomoc krajským a místním sdružením či kandidátům, budou-li splněny podmínky v § 2.

§ 2 Podmínky

  1. Jedná se o výjezd do země mimo Českou republiku, a to za účelem získání know-how, zkušeností či informací souvisejících s komunální kampaní či výkonem práce v zastupitelstvech obcí.
  2. Proplaceny budou pouze náklady spojené s ubytováním a cestovné.
  3. Žádající krajské či místní sdružení či kandidát uhradí minimálně 50 % z celkových nákladů na cestovné a ubytování.
  4. Proplacení je podmíněno předáním vedoucí/-mu zahraničního odboru reportu z cesty, vč. nabytých informací, a to v podobě použitelné pro další vzdělávání členské základny a ostatních kandidátů.
  5. Maximální výše finanční pomoci pro komunální volby v daném roce je celkem 150 000 Kč, v případě více zájemců či překročení limitu si zahraniční odbor vyhrazuje právo zastropovat individuální žádosti.

§ 3 Ostatní

Limit 150 000 Kč zahrnuje i finance vynaložené na pomoc zahraničních Pirátů při kampani v České republice.

V odůvodněných případech může hospodář ZO rozhodnout o úpravě výše podpory.

Tato vyhláška vstupuje v platnost dne 28.7.2018.

původce:
Zahraniční odbor
typ:
pravidla
zkratka:
ZO-komunal
zásadní:
ne
složka:
Zahraniční odbor
adresát:
krajská a místní sdružení
stav:
old
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
zo/vyhlaskakomunalnivolby.txt · Poslední úprava: 10.06.2021 18:48 autor: vojtech.pikal