• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst

MUDr. Zdeněk Hřib

zdenek_hrib.jpg

MUDr. Zdeněk Hřib (* 21. května 1981) pochází ze Zlína a od roku 1999 žije v Praze, kde vystudoval 3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci svého Ph.D. studia realizoval jako výzkumný projekt Národní systém hlášení nežádoucích událostí (určený k prevenci pochybení při poskytování zdravotních služeb), který byl na přelomu let 2012/2013 předán do rutinního provozu na Ústav zdravotnické informatiky a statistiky pod Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Je ředitelem neziskovky poskytující služby v oblasti zdravotnictví. Publikoval řadu článků v odborném i laickém tisku (Zdravotnické noviny, Medical Tribune, EURO, IT Systems, CIO Business World, Sdělovací technika, International Journal for Quality in Health Care, …). Byl členem několika pracovních skupin k tématům zdravotnické informatiky, kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové zdravotnické organizace a EU. Pracuje jako konzultant v oblasti zdravotnické informatiky v IT firmě.

Dále je registrovaným chovatelem ovcí a aktivním propagátorem používání šedé kůry mozkové lidmi v jejich běžném životě.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.