• filip_hajny has upload permissions
 • @cen_p has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rp has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Řád zasedání republikového předsednictva

původce:
Republikové předsednictvo
typ:
jednací řád
zkratka:
JŘZRP
zásadní:
ne

§ 1 Účel předpisu

 1. Cílem tohoto jednacího řádu republikového předsednictva je nastavit pravidla pro pravidelná zasedání republikového předsednictva tak, aby jednání probíhala řádně, efektivně a předvídatelně pro všechny účastníky.
 2. Předsednictvo pravidelně zasedá 1x za 14 dní v neděli od 18:00 do 20:00 v sídle strany nebo online formou.

§ 2 Bod zasedání

 1. Bodem zasedání je věc, kterou má předsednictvo projednat. Body dělíme podle
  1. citlivosti na
   1. veřejné nebo
   2. uzavřené,
  2. podle obsahu na ty
   1. k rozhodnutí, pokud jsou připraveny a určeny k rozhodnutí na místě;
   2. pro informaci, kde obsahem je jen krátké sdělení; nebo
   3. k diskuzi, kde cílem je dané téma prodiskutovat a zjistit pohledy členů předsednictva nebo dalších.
 2. Body mají časovou dotaci - ty k rozhodnutí a pro informaci zpravidla maximálně 15 minut.
 3. Bod k rozhodnutí a k diskuzi obsahuje vždy podklad k rozhodnutí s návrhem usnesení.
 4. U podkladu pro veřejný bod je třeba uvést, zda je podklad je veřejný nebo uzavřený.
 5. Body pro informaci mají termín další aktualizace.
 1. Navrhovatelem bodu může být člen předsednictva, vedoucí nebo zástupce centrálního orgánu, republikový výbor nebo krajské předsednictvo.
 2. K navrženým bodům přiřadí asistentka předsednictva zodpovědné členy předsednictva dle uložené gesce. Členy předsednictva průběžně informuje o nových navržených bodech v jejich gesci.
 3. Body lze navrhovat do pátku 14:00, body navržené později nemusí být zařazeny.
 1. Asistentka z navržených bodů sestaví návrh pořadu na zasedání následujícím způsobem:
  1. Prvním bodem je vždy určení předsedajícího a ověřovatele a schválení pořadu.
  2. Následují veřejné body v pořadí k rozhodnutí, pro informaci + kontrola úkolů, k diskuzi; přičemž v návrhu se určí pevný čas pro body k diskuzi.
  3. Následují neveřejné body (start nejpozději ve 19:30) v pořadí k rozhodnutí, pro informaci, k diskuzi.
  4. Jako poslední bod nejpozději ve 19:25 je vždy zařazeno info do newsletteru.
  5. Přednostně jsou zařazovány body z dlouhodobého plánu a doručené včas a v úplnosti.
 2. Návrh pořadu rozešle asistentka účastníkům nejpozději den před plánovaným jednáním.

§ 5 Jednání na zasedání

 1. Jednání předsednictva zahájí ve vyhrazený čas pověřený člen bez ohledu na počet přítomných. Určí ověřovatele, zapisovatele a představí návrh programu.
 2. Po projednání prvního bodu, jehož součástí je schválení pořadu, následuje organizační pauza pro zpracování a rozeslání schváleného pořadu účastníkům.
 3. Předsedající omezuje a hlídá čas pro úvodní slova a reakce a seznam řečníků, který uzavírá v polovině vyhrazeného času pro bod.
 4. Jednání se účastní členové předsednictva, a nerozhodne-li předsednictvo jinak, vedoucí kanceláře a asistentka předsednictva. Předsednictvo si dále může přizvat hosty k jednotlivým bodům. Dále mohou být jednání přítomni další, pokud to podmínky dovolují, v případě neveřejných bodů pouze zástupce kontrolní komise.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rp/jdr.txt · Poslední úprava: 12.05.2022 08:42 autor: denisa.horakova