• filip_hajny has upload permissions
  • @cen_p has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rp has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Slavnostní formule

Slavnostní formule se píšou na list zvláštním písmem Ustava1920. Jméno předsedy se pochopitelně mění.

Slavnostní formule se používají pouze u nejvýznamnějších událostí, zejména při sjednávání mezinárodních smluv nebo volbě předsedou. Jedná se o historickou formuli převzatou z doby Jiřího z Kunštátu, která kopíruje znění používané za Československé republiky.

Slavnostní oznámení

Jménem České pirátské strany, Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, všem, kteří tento list čísti nebo čtouce slyšeti budou, pozdravení.
On behalf of the Czech Pirate Party, Ivan Bartoš, the President of the Czech Pirate Party, greets all who may read this letter or hear it when read.

Slavnostní zakončení

Shlédnuvše a prozkoumavše tuto smlouvu a vědouce, že republikový výbor České pirátské strany s ní souhlasí, prohlašujeme ji za schválenu, přijatu, potvrzenu a utvrzenu a mocí listu tohoto podepsaného naší rukou vlastní ji schvalujeme, přijímáme, potvrzujeme a utvrzujeme, slibujíce slovem svým, jménem České pirátské strany, že ji pevně a neporušitelně zachováme a nedopustíme, aby proti ní jednáno bylo z jakékoli příčiny a jakýmkoli vymyšleným způsobem.

Tomu na svědomí jsme tento list vyhotoviti kázali a k němu pečeť České pirátské strany přitisknouti dali.

Ivan Bartoš, v. r.

Zvolení předsedou strany

Celostátní fórum
České pirátské strany

Dru Ivanu Bartošovi

Celostátní fórum České pirátské strany, vykonávajíce právo a povinnost, jež mu ukládají stanovy strany, zvolilo vás dne …………… předsedou České pirátské strany v té dobré víře, že budete šetřiti předpisů a úřad svůj svědomitě vykonávati, že budete dbáti blaha členstva i strany a odvraceti od ní škody a nebezpečenství.

Toho všeho na potvrzení dalo celostátní fórum České pirátské strany přivěsiti stranickou pečeť na tento list, jenž jest dán a psán v Brně dne ……….. L.P. ……………..

Předsedající
Předseda volební komise
Zapisovatel
Ověřovatel

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rp/firmulaceauto.txt · Poslední úprava: 27.08.2012 07:15 autor: Jakub Michalek