• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pirátská identita

Pirátskou identitu historicky schválilo v roce 2011 celostátní fórum jako oficiální komunikační strategii.

Pirátská identita je způsob komunikace mezi Piráty a veřejností.

Obraz Pirátské strany se utváří na základě obsahu a způsobu její komunikace. Obsah a způsob komunikace nesmí být v rozporu, protože rozpor v komunikaci narušuje její důvěryhodnost. Například Pirát, který mluví o kopírovacím monopolu jako o „ochraně autorských práv“ se nevědomky dostal do rozporu mezi tím, co má na mysli, a tím, co skutečně sděluje. Jiný příklad rozporu v komunikaci by bylo mezinárodní hnutí, které by si do znaku umístilo národní vlajku. Rozpory v komunikaci způsobují zbytečná nedorozumění.

Pokud se nám podaří uvést v soulad obsah a způsob naší komunikace, podpoří se navzájem a vytvoří srozumitelný obraz Pirátské strany. Ideje pak prýští přímo z programu a rozlévají se mezi Piráty a veřejnost.

Obsah komunikace

Obsah komunikace je náš politický program. Pirátská strana přináší politiku pro digitální věk, ve kterém Pirátství znamená informační otevřenost. Piráti otevírají stát veřejnosti a brání Internet, aby zůstal svobodným prostorem pro sdílení informací. Nabízíme řešení problémů, se kterými si stávající staré struktury nevědí rady.

Politický program zahrnuje:

Pirátství
pro nás znamená otevřenost, otevřenost vůči informacím. Prostě a jednoduše, věříme ve sdílení a občanské svobody. Někteří nás proto nazývají Piráty. Dobře, v tom případě jsme Piráti a jsme na to hrdí.

Způsob komunikace

Sdílení vychází z principu svobodného šíření ideálů. Způsob komunikace respektuje právo kohokoliv vyjádřit vlastní názor. Názor strany vyjadřují demokraticky zvolení představitelé na základě politického programu a politiky strany.

Pirátské ideje nelze schovat za bezvýznamnou zkratku tak, jak to dělají staré struktury. Nechceme jejich nálepky pravice nebo levice. Naše komunikace má za účel informovat. Každý má přístup k našim zdrojům a naše vyjádření mají jednoznačný význam (Pirátský lexikon). Stejně jednoznačně by se měla prezentovat i značka Pirátské strany (Pirátský klíč).

Při volbě značky si ideálně vybíráte název, který je co nejvíc unikátní a zároveň vás co nejlépe vystihuje. Název Pirátská strana vyhrává první cenu v obou kategoriích. Buď si budeme říkat Pirátská strana a sami určíme, co tento název znamená, nebo nám budou říkat Pirátská strana, ale nebudeme mít nad jeho významem žádnou kontrolu.

Komunikace
Mise: Píšeme dějiny v době zásadního přerodu k informační společnosti a bráníme svá práva ve střetu o budoucnost světa. Vize: Naším cílem je moderní společnost, která technologie používá k otevřenosti a sdílení informací, ne proti vlastním občanům.
Společenskou kulturou jsou otevřenost, diskuse a skutečná demokracie, které znamenají šanci každého člena představit svůj názor, zapojit se do odborů a komisí a rozhodnout o oficiálním názoru v hlasování. Značka je soubor výrazů a symbolů, které se pojí s Pirátskou stranou. Pirátská strana komunikuje značku všemi svými kanály. Konzistentní používání značky je nutné pro důvěryhodnou komunikaci.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rp/pid/start.txt · Poslední úprava: 11.03.2020 18:16 autor: vojtech.pikal