• @predsedajici has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Pirátská identita

 1. Celostátní fórum schvaluje Pirátskou identitu a její součástky jako komunikační strategii České pirátské strany.
 2. Celostátní fórum stanovuje za název značky označení Pirátská strana a jako zkratku značky označení Piráti. Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby stanovil mezinárodní zkratku pro rozlišení mezi Pirátskými stranami v různých zemích v souladu se zvyklostmi společenství Pirátských stran.
 3. Celostátní fórum ukládá republikovému výboru, aby přijal změny předpisů, které z Pirátské identity vyplývají, do dvou měsíců od účinnosti tohoto usnesení.
 4. Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu, aby zahájilo přípravu a výběr grafického manuálu v plném souladu s Pirátskou identitou a vybraný grafický manuál předložilo celostátnímu fóru ke schválení.
 5. Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu, aby po schválení grafického manuálu ve spolupráci
  1. s administrativním odborem představilo Pirátskou identitu členům a příznivcům, pro něž může sloužit jako návod usnadňující komunikaci,
  2. s mediálním odborem představilo Pirátskou identitu veřejnosti,
  3. s finančním odborem zahájilo na základě Pirátské identity fundraisingovou kampaň mezi příznivci.
 6. Celostátní fórum ukládá republikovému předsednictvu, aby ve spolupráci s technickým odborem uvedlo názvy domén v soulad s čl. 2.
 7. Na věci, které si majitel pořídil před schválením grafického manuálu, se čl. 1 a 2 nevztahují.
 8. Při přechodu na novou komunikační strategii bude zachována zpětná kompatibilita, kdekoliv to lze (čl. 6 a další).
 9. Toto usnesení účinkuje od desátého dne po vyhlášení.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
cf/1_2011.txt · Poslední úprava: 05.09.2011 10:52 autor: Jakub Michalek