• @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • Stanislav Stipl má oprávnění mazat
  • Elizabet Kovačeva má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Finanční odbor

Finanční odbor plánuje finance strany, zejména

  • spravuje bankovní a ostatní finanční účty,
  • dohlíží na toky peněz ve straně,
  • vede účetnictví a sestavuje účetní uzávěrku,
  • spolupracuje s finančním auditorem a zpracovává výroční finanční zprávu.

Hospodaření

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.