• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely

Potvrzení o daru si můžete vygenerovat a stáhnout z vašeho dárcovského profilu. Odkaz na profil dárce vám bude zaslán emailem. S případnými dotazy pište na dary[at]pirati.cz.

Fyzické osoby

Podle § 15 odst.1 zákona o daních z příjmů

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Platí od 1.1.2014.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby

Podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Platí od 1.1.2014. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Česká pirátská strana je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Související odkazy

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/odepsani.txt · Poslední úprava: 16.02.2023 22:06 autor: vojtech.pikal