• @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Finanční dary

Finanční dary jsou dobrý způsob, jak Pirátům můžete pomáhat v jejich činnosti. Preferovaným způsobem darování je převod na transparentní účet. Veškeré platby převodem je dle zákona nutné zasílat na zvláštní účet Pirátů č. 2100048174/2010 (Fio banka), registrovaný u ÚDHPSH. Pro větší pohodlí však nabízíme i možnost úhrady daru platební kartou.

Formulář pro dárce najdete na stránce https://dary.pirati.cz.

Při zadávání platby prosím vždy zadejte specifický symbol dle seznamu, abychom mohli váš dar využít ve prospěch konkrétní kampaně nebo na činnost vybraného místního či krajského sdružení. Pokud žádný specifický symbol neuvedete, budeme ho považovat za dar na činnost Pirátů bez účelového určení.

Na náš účet se nevztahuje bankovní tajemství a informace o platbách jsou veřejně dostupné prostřednictvím Internetu. Na transparentním účtu se vždy zobrazuje název účtu odesilatele.

Při darování vás prosíme o uvedení totožnosti. Jinak musíme váš dar odvést státu.

Pokud neuvedete údaje o totožnosti nebo použijete k daru vklad pokladnou, je bezpodmínečně nutné umožnit nám vaši identifikaci tak, jak to vyžaduje zákon.
Ozvěte se nám, prosím, mailem nebo telefonem.

Fyzická osoba - občan, musí uvést jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, včetně PSČ.

Podnikatel musí uvést název firmy (živnostníci jméno a příjmení) a IČO.

Další způsoby darování

Banka Fio Na pobočce banky Fio můžete složit dar v hotovosti na náš účet. Výslovně přitom prosím bankéře požádejte, aby zanesl vaše údaje do systému (identifikace dárce). To se neděje automaticky a vaše dary se nám potom jeví jako anonymní. Ušetříte tím Pirátům práci. Chceme být absolutně transparentní.

Související informace

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.