• @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Finanční dary

Finanční dary jsou dobrý způsob, jak pomáhat. Preferovaným způsobem darování je převod na transparentní účet. Nově nabízíme i možnost úhrady platební kartou.

Formulář pro dárce a bankovní spojení nyní najdete na stránce https://dary.pirati.cz.

Na náš účet se nevztahuje bankovní tajemství a informace o platbách jsou veřejně dostupné prostřednictvím Internetu. Na transparentním účtu se vždy zobrazuje název účtu odesilatele.

Při darování vás prosíme o uvedení totožnosti. Jinak musíme váš dar odvést státu.

Pokud neuvedete údaje o totožnosti nebo použijete k daru vklad pokladnou, je bezpodmínečně nutné umožnit nám vaši identifikaci tak, jak to vyžaduje zákon.
Ozvěte se nám, prosím, mailem nebo telefonem.

Fyzická osoba - občan, musí uvést jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, včetně PSČ.

Podnikatel musí uvést název firmy (živnostníci jméno a příjmení) a IČO.

Další způsoby darování

Banka Fio Na pobočce banky Fio můžete složit dar v hotovosti na náš účet. Výslovně přitom prosím bankéře požádejte, aby zanesl vaše údaje do systému (identifikace dárce). To se neděje automaticky a vaše dary se nám potom jeví jako anonymní. Ušetříte tím Pirátům práci. Chceme být absolutně transparentní.

Související informace

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.