• @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • Stanislav Stipl má oprávnění mazat
  • Elizabet Kovačeva má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Finanční dary

Finanční dary jsou dobrý způsob, jak pomáhat. Preferovaným způsobem darování je převod na transparentní účet.

Na náš účet se nevztahuje bankovní tajemství a informace o platbách jsou veřejně dostupné prostřednictvím Internetu. Na transparentním účtu se vždy zobrazuje název účtu odesilatele.

Při darování vás prosíme o uvedení totožnosti. Jinak musíme váš dar odvést státu.

Pokud neuvedete údaje o totožnosti nebo použijete k daru vklad pokladnou, je bezpodmínečně nutné umožnit nám vaši identifikaci tak, jak to vyžaduje zákon.
Ozvěte se nám, prosím, mailem nebo telefonem.

Fyzická osoba - občan, musí uvést jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, včetně PSČ.

Podnikatel musí uvést název firmy (živnostníci jméno a příjmení) a IČO.

Platební údaje

Kompletní seznam specifických symbolů

Účel daru
Členský příspěvek

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “členský příspěvek”.

Členský příspěvek není dar. Platí se na zvláštní transparentní účet. Přesné pokyny k jeho zaplacení naleznete zde.

Příspěvek na kampaň

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “na kampaň”.

Číslo transparentního účtu : 2100048174/2010

Podpořit konkrétní orgán

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “do rozpočtu některého orgánu”.

Číslo transparentního účtu : 2100048174/2010

Podpořit konkrétní oblastní sdružení

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “oblastnímu sdružení”.

Číslo transparentního účtu : 2100048174/2010

Podpořit konkrétní projekt

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “na projekt”.

Číslo transparentního účtu : 2100048174/2010

Na náklady soudního sporu

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “soudní spory”.

Číslo transparentního účtu : 2100048174/2010

Na provoz pirátského centra

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “na provoz pirátského centra”.

Číslo transparentního účtu : 2100048174/2010

Dar na Piráty

Only edit this fieldset if “Darovat na konkrétní účel” is set to “bez účelového určení”.

Číslo transparentního účtu : 2100048174/2010

Zpráva pro příjemce

Only edit this fieldset if “Identifikace dárce” is set to “údaje vyplním v poznámce při převodu”.

DŮLEŽITÉ

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím celé vaše jméno, přesnou adresu a datum narození, u firmy název firmy a IČO.

Pokud tyto údaje neuvedete, budeme muset váš dar odvést do státního rozpočtu.

Osobní údaje

Only edit this fieldset if “Identifikace dárce” is set to “údaje vyplním ihned”.

Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. V souladu se zákonem vás uvedeme v přehledu dárců ve výroční finanční zprávě.

Pokud nedokážete přečíst písmena na obrázku, stáhněte si tento .wav soubor, kde je text přečtený.

Tímhle to neskončilo.:-) Teď ještě musíte dar zaslat z vašeho internetového bankovnictví.

Další způsoby darování

Banka Fio Na pobočce banky Fio můžete složit dar v hotovosti na náš účet. Výslovně přitom prosím bankéře požádejte, aby zanesl vaše údaje do systému (identifikace dárce). To se neděje automaticky a vaše dary se nám potom jeví jako anonymní. Ušetříte tím Pirátům práci. Chceme být absolutně transparentní.
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.