• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Finanční dary

Finanční dary jsou dobrý způsob, jak Pirátům můžete pomáhat v jejich činnosti. Preferovaným způsobem darování je převod na transparentní účet. Veškeré platby převodem je dle zákona nutné zasílat na zvláštní účet Pirátů č. 2100048174/2010 (Fio banka), registrovaný u ÚDHPSH. Pro větší pohodlí však nabízíme i možnost úhrady daru platební kartou.

Formulář pro dárce najdete na stránce https://dary.pirati.cz.

Při zadávání platby prosím vždy zadejte specifický symbol dle seznamu, abychom mohli váš dar využít ve prospěch konkrétní kampaně nebo na činnost vybraného místního či krajského sdružení. Pokud žádný specifický symbol neuvedete, budeme ho považovat za dar na činnost Pirátů bez účelového určení.

Na náš účet se nevztahuje bankovní tajemství a informace o platbách jsou veřejně dostupné prostřednictvím Internetu. Na transparentním účtu se vždy zobrazuje název účtu odesilatele.

Při darování vás prosíme o uvedení jména, příjmení, data narození a obce trvalého bydliště. Jinak musíme váš dar odvést státu. Dar přesahující 1000 Kč můžeme přijmout pouze na základě písemné darovací smlouvy! Pokud neuvedete údaje o totožnosti nebo použijete k daru vklad pokladnou, je bezpodmínečně nutné umožnit nám vaši identifikaci tak, jak to vyžaduje zákon.
Ozvěte se nám, prosím, mailem nebo telefonem.

Fyzická osoba - občan, musí uvést jméno a příjmení, datum narození a obec bydliště.

Podnikatel musí dar věnovat jako fyzická osoba, viz výše.

Právnická osoba (firma) - musí uvést název firmy a IČO.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Finanční odbor
adresát:
Dárce, Hospodář
tag:
dar, darovací smlouva, IČO, právnická osoba, fyzická osoba
stav:
aktuální
aktualizace:
22.01.2019
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/dary.txt · Poslední úprava: 02.04.2020 11:57 autor: petr.vileta