• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Zarozpočtování daru

Vzhledem k přechodu na Piroplácení je tento návod částečně zastaralý. Nedivte se, když věci nebudou fungovat přesně dle něj, ale snažte se jej v mezích možného držet.

Pokud jste obdrželi nebo zaslali dar na určitou kampaň a potřebujete tuto částku dostat do svého rozpočtu nebo i na určitý pirátský bankovní účet, abyste z ní mohli proplácet, je vám určen tento návod.

Obdobně lze postupovat i pokud potřebujete zarozpočtovat jiný příjem (z prodeje reklamních předmětů, z dobrovolného vstupného, interní převod…).

Založení podání

Jako první krok si v podatelně finančního odboru na redmine založte podání s Žádostí o zařazení příjmu. Ideálně přímo v názvu podání uveďte, o jaký příjem se jedná a jaké je jeho účelové určení, ať ve frontě není sto stejných podání.

V popisu podání je třeba ještě doložit příjem a také doplnit informace, kam má být zařazen, pokud tato informace není dostatečně specifikována v záznamu o příjmu na transparentním účtu. (Například použitím správného SS nebo v poznámce pro příjemce).

Pokud má být příjem současně převeden na specifický pirátský bankovní účet, aby mohl být dále využit, uveďte to rovněž v podání.

Pokud máte více příjmů stejného typu (několik darů na stejnou kampaň), založte pro ně jediné podání a řešte je společně.

Jako řešitele můžete přiřadit Vojtěcha Pikala.

Doložení příjmu

Příjem doložíte nejlépe tak, že odkážete na platbu na darovém bankovním účtu strany, ideálně s využitím filtru na daný den.

Alternativně můžete použít identifikační znaky příjmu jako datum, částku a použité SS nebo obsah poznámky.

Informace o zařazení

Pokud není z popisu příjmu (SS, poznámka) zřejmé, na kterou kampaň, provoz kterého sdružení, nebo pro který jiný účel je určen, je potřeba tuto skutečnost v podání uvést a případně i doložit.

Například má-li se jednat o prostředky na komunální kampaň, doložíte to tím, že je poslal kandidát. Vyjádření dárce o účelovém určení jeho daru na redmine je ideální způsob, ale postačí třeba i darovací smlouva nebo vyjádření jiným vhodným způsobem online.

Zařazení do rozpočtu

Tato část je určena pracovníkům a dobrovolníkům finančního odboru.

Poté, co jsou doloženy všechny skutečnosti, je třeba dar zařadit na příjmové a výdajové stránce, případně převést na příslušný pirátský (např. kampaňový) bankovní účet.

Další části jsou vzhledem k přechodu na Piroplácení extrémně neaktuální až nepoužitelné.

Zařazení příjmu

Vyberte vhodnou příjmovou položku (zpravidla Dary) v cílové rozpočtové položce. Pokud taková není, je třeba ji vytvořit.

Na stránce rozpočtové položky zadejte Wiki → Stránka → Upravit stránku.

Limit příjmové položky navyšte o částku příjmu a přidejte novou poznámku:

Položka byla dne <dnešní datum> automaticky navýšena o <částka> na <nový limit> na základě [[<odkaz na podání>|neočekávaného příjmu]]. -> [[<výdajová položka(id)>]]

A potvrďte uložení změn.

Zařazení do výdajů

Vyberte správnou výdajovou položku (datum příjmu, SS, poznámky). Pokud taková není, opět ji bude třeba vytvořit.

Na stránce položky zadejte Wiki → Stránka → Upravit stránku.

Limit příjmové položky navyšte o částku a přidejte novou poznámku:

Položka byla dne <dnešní datum> automaticky navýšena o <částka> na <nový limit> na základě [[<odkaz na podání>|neočekávaného příjmu]]. <- [[<příjmová položka(id)>]]

A opět nezapomeňte změny uložit.

Informaci o proběhlém zarozpočtování uveďte u podání v redmine.

Převedení peněz na účet

Pokud mají být i peníze v bance převedeny na specifický bankovní účet, měl by být tento účet jasně provázán s danou výdajovou položkou (např. volební účet kandidáta do Senátu by měl být propojen s výdajovou položkou, ze které se hradí výdaje na kampaň).

Požadavek na převedení prostředků mezi bankovními účty uveďte v podání a předejte jej na řešení vedoucímu FO nebo jinému oprávněnému propláceči s dispozičními právy k darovému účtu.

Související informace

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Finanční odbor
adresát:
Hospodář
stav:
neaktuální
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/rozpoctovani_dar.txt · Poslední úprava: 26.02.2020 09:54 autor: ales.krupa