• @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Nefinanční dary

Chcete-li nám darovat věc nebo službu (dražší než 1 000,- Kč), je třeba sepsat darovací smlouvu. Stáhnete si prosím vzor, upravte, vyplňte ve dvou vyhotoveních, nechte podepsat nějakým místním hospodářem strany a jednu kopii zašlete poštou na naši adresu pro zasílání účetních dokladů.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

Skrýt štítek

složka:
Finanční tým
adresát:
dárce
stav:
aktuální
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.