• @cen_fo has delete permissions
  • @financni_tym has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Nefinanční dary

Chcete-li nám darovat věc nebo službu (dražší než 1 000,- Kč), je třeba sepsat darovací smlouvu. Stáhnete si prosím vzor, upravte, vyplňte ve dvou vyhotoveních, nechte podepsat nějakým místním hospodářem strany a jednu kopii zašlete poštou na naši adresu pro zasílání účetních dokladů.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Finanční odbor
adresát:
dárce
stav:
aktuální
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/nefinancni_dary.txt · Poslední úprava: 12.09.2017 17:16 autor: Vojtech.Pikal