• @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • Stanislav Stipl má oprávnění mazat
  • Elizabet Kovačeva má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Nefinanční dary

Chcete-li nám darovat věc nebo službu a požadujete vystavení potvrzení o daru, pak si prosím stáhněte darovací smlouvu, vyplňte ji ve dvou vyhotoveních, obě podepište a zašlete poštou na naši adresu pro zasílání účetních dokladů.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

Skrýt štítek

složka:
Finanční odbor
adresát:
dárce
stav:
aktuální
© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.