• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jak nastavit v Piroplácení Hospodáře

Některé pojmy

Hospodařící tým je libovolný stranický tým, které mu jsou svěřeny nějaké stranické prostředky, aby s nimi zodpovědně hospodařil. Může mu být buď svěřený záměr, nebo celá rozpočtová položka.

Hospodář je osoba vybraná hospodařícím týmem, aby hospodařil s jeho prostředky. (Připravoval či schvaloval záměry a žádosti o proplacení z prostředků týmu.) Hospodář, má postupovat hospodárně, s nezbytnou loajalitou, v souladu s vnitřními předpisy i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.1)

Přidání Hospodáře v Piroplácení

V Piroplácení může Vedoucí hospodařícího týmu přidat Hospodáře na pár kliknutí.

1. Přihlásit se

2. Hospodáři týmů se nastavují v rámci Institucí - instituce zahrnují celou strukturu hospodářských středisek a hospodařících týmů. Je potřeba dobře vybrat správný tým. Podívejte se jestli jsou v něm zařazeny odpovídající položky a záměry.

Platí, že KS a Fóra s ničím nehospodaří, takže nemá smysl jim přidělovat Hospodáře. Musíte jej přidělit až týmům podřízeným (předsednictva a další týmy.) Pokud v Piroplácení chybí nějaký hospodařící tým, obraťte se na podatelnu administrativního odboru nebo kanceláře strany.

3. Hospodáře lze přidat v rámci Přiřazených rolí.

4. Vyplňte jméno nového Hospodáře (většinou ve formátu „Jmeno.Prijmeni“), roli Hospodář a Pořadí ve funkci ponechte prázdné.

Pokud nemůžete uživatele v seznamu najít, zřejmě není v systému načten. Je potřeba, aby se přihlásil do systému sám, pak by se měl v seznamu uživatelů objevit.

Stejně může Vedoucí taky Hospodáře v týmu smazat. Je zodpovědností vedoucího, aby udržoval seznam Hospodářů aktuální.

Vedoucí sám nemá v systému Hospodářská oprávnění, pokud chce v týmu hospodařit, musí se sám nastavit Hospodářem.

Nastavení Vedoucího týmu v Piroplácení

Vedoucího týmu v Piroplácení může nastavit Vedoucí nadřízeného týmu.

Postup je v zásadě stejný jako nastavení Hospodáře, až na poslední krok.

Jako pořadí vedoucího vyplňujte „1“. (Ostatní pozice jsou v systému čistě vdekorativní.)

Vedoucím týmu je zpravidla zvolený nebo jmenovaný člen - Předseda, Vedoucí odboru…; Je zodpovědností nadřízeného vedoucího, aby pozice vedoucích v podřízených týmech udržoval aktuální.

Vedoucích je možno mít v týmu víc. Pokud má být Hospodářským vedoucím (navíc) někdo jiný, než běžný vedoucí (předseda, vedoucí odboru, …), je k tomu potřeba rozhodnutí příslušného týmu.

Nastavení Vedoucího střediska

Každá Pyramida má svůj vrchol, v případě Piroplácení jsou to jednotlivá střediska - Centrála a Krajská sdružení. Vedoucí těchto středisek nastavuje finanční tým, na základě zdůvodněného podání. Typický důvodem k nastavení je zvolení nového předsedy KS, zvolení nového finančního vedoucího nebo pověření příslušným předsednictvem.

Související odkazy

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Kancelář strany ⇄ Finanční tým
adresát:
Vedoucí týmů, oblastní předsednictva, Hospodáři
stav:
aktuální
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ft/navody/nastaveni_hospodare.txt · Poslední úprava: 23.01.2023 21:54 autor: vojtech.pikal