• @predsedajici has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @cen_rv has upload permissions
  • @jednatele has delete permissions
  • @asistent_strany has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Mezinárodní zkratka

Republikový výbor stanovuje v souladu s bodem 2 usnesení CF 1/2011 výraz PPCZ jako mezinárodní zkratku České pirátské strany pro rozlišení mezi Pirátskými stranami v různých zemích. Lze používat i variantu s pomlčkou PP-CZ. Zkratka se používá jen ve stanoveném rozsahu mezinárodního kontextu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.