• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Předsedající má oprávnění nahrávat
  • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
  • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
  • @Jednatele má oprávnění mazat
  • @asistent strany má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Mezinárodní zkratka

Republikový výbor stanovuje v souladu s bodem 2 usnesení CF 1/2011 výraz PPCZ jako mezinárodní zkratku České pirátské strany pro rozlišení mezi Pirátskými stranami v různých zemích. Lze používat i variantu s pomlčkou PP-CZ. Zkratka se používá jen ve stanoveném rozsahu mezinárodního kontextu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.