• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pirátský lexikon

Farmaceutický monopol
je umělý myšlenkový monopol, kterým zákon zakazuje pěstovat si rostliny pro svou léčbu případně vyrábět samostatně lék, který podléhá patentu. Farmaceutický monopol zdražuje léky, snižuje dostupnost léků a plat lékařů a zdravotního personálu.
Internet
je celosvětový systém propojených počítačových sítí. Internet slouží k práci i komunikaci, má rozhodující vliv na starší sdělovací prostředky jako rádio a televize. Pirátské strany usilují o to, aby Internet zůstal pro každého svobodným kanálem bez blokování. Protože je pro nás Internet jedinečný, píšeme ho s velkým písmenem na začátku.
Kopírovací monopol
je označení pro všechny zákony, kterými stát omezuje vaši svobodu využívat film, knížku, skladbu nebo jiný výtvor. Pokud si například v obchodě koupíte film, kopírovací monopol vám zakazuje zkopírovat ho známým, sdílet ho na Internetu nebo k němu napsat titulky.
Kopírovací zákon
je zákon, který upravuje kopírování. Základem kopírovacího zákona by měl být prospěch veřejnosti, který spočívá ve větším výběru knih a lepší dostupnosti.
Kopírování
je vytvoření rozmnoženiny vzoru bez vlivu na vzor. Kopírováním se rozumí i v širším smyslu libovolné užití díla, které kopírovací monopol zakazuje. Stát by neměl lidem rozmnožování zakazovat.
Léčivé konopí
bylina sloužící k přírodnímu způsobu léčby, která pomáhá velké skupině nemocných a navozuje stav pohody. V některých zemích je její držení trestné, ačkoliv má proti jiným povoleným a běžně užívaným drogám mnohem mírnější nežádoucí účinky a jeho návykovost je řádově nižší.
Odpojování od Internetu
se používá jako prostředek vynucování kopírovacího monopolu (nazývaná též „digitální gilotina“). Uživatel Internetu ztrácí právo na spravedlivý proces a je (podobně jako historičtí piráti) odsouzen ve zrychleném řízení. Odpojování od Internetu často doprovází i placení pokut zábavnímu průmyslu. Typickým příkladem odpojování od Internetu je francouzský systém Třikrát a dost známý jako fenomén „HADOPI“.
Otevřenost
je úplná průhlednost hospodaření a rozhodování. Otevřenost může mít podoby přímo zveřejňovaných informací (transparentních bankovních účtů a účetnictví) nebo zapojení veřejnosti do rozhodování.
Soukromí
je svoboda jednotlivce nebo skupiny rozhodovat o tom, kdo bude přistupovat k informacím, které nejsou veřejné a vážou se ke konkrétní osobnosti jednotlivce nebo skupiny. Soukromí je často bezdůvodně narušováno kamerovými systémy, čipovými kartami a státem nařízeným všeobecným sledováním mobilních telefonů a Internetu.
Správa digitálních omezení
DRM, neboli „Digital Restrictions Management” označuje celou řadu různých technologií, které se zaměřují na omezování možností zákazníků a občanů užívat a kopírovat díla, i když na to mají právo ze zákona.
Svobodná licence
opravňuje ke sdílení informací, které by jinak znesnadňoval kopírovací monopol. Svobodná díla smí každý dále upravovat a takto upravené informace dále sdílet.
Výběrčí poplatků
jsou soukromá občanská sdružení jako OSA nebo Dilia registrovaná ministerstvem kultury, která vybírají poplatky za média, tiskárny, kopírky, radia a televize (výpalné) a tyto poplatky pak rozdělují mezi vlivové skupiny zábavního průmyslu.
Volné dílo
je dílo, které nepodléhá myšlenkovým monopolům - buď se jich autor vzdal (v jurisdikcích, kde to lze, je nazýváno Public Domain) nebo vypršely 70 let po smrti posledního z autorů (stav k r. 2015) a tím bylo dílo vyzdviženo jako svobodné.
Výpalné
je poplatek nařízený kopírovacím zákonem, který vybírají organizace jako OSA, Dilia nebo Intergram ze všech disků CD, DVD, Blu-ray, pevných disků, tiskáren a kopírek.
Zábavní průmysl
jsou nahrávací, filmové a vydavatelské korporace a výběrčí poplatků jako OSA. Zábavní průmysl vynucuje kopírovací monopol, aby dosáhl vyšších zisků na úkor spotřebitelů.
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kci/lexikon.txt · Poslední úprava: 03.09.2015 11:33 autor: Filip.Krska