• @cen_koord has edit permissions
  • @cen_predsedove_ks has edit permissions
  • @cen_rv has edit permissions
  • @cen_predsedajici has edit permissions
  • @cen_ao has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Termíny pro svolávání

správce:
Administrativní odbor
přístup:
veřejný
předpis:
Stanovy České pirátské strany
V likvidaci

Registr funkčních období je postupně přesouván do chobotnice, kde je nyní jejich primární evidence.

Složení a volební období krajských a místních předsednictev naleznete jednotlivě zde.1)

Registr oblastních sdružení je zatím zde.

Stanovy České pirátské strany ukládají orgánům povinnost pravidelně zasedat minimálně jednou za určitý čas. Také stanovují volební období všech orgánů jako dvouleté. Tato stránka shrnuje všechna data.

Celostátní orgány

Zasedání orgánů

Orgán Frekvence zasedání Poslední zasedání
Celostátní fórum ročně 13. 1. 2024
Republikový výbor čtvrtletně 24. 2. 2024

Volební období orgánů

Orgán Začátek volební období Termín svolání voleb
Republikové předsednictvo 13. 1. 2024 1. 12. 2026
Republikový výbor (členové volení CF) 24. 4. 2023 1. 3. 2025
Republikový výbor (jednatelé) 10. 10. 2023 10.10. 2024
Vedoucí odborů
Mediální odbor 22. 5. 2023 1. 4. 2025
Administrativní odbor 5. 9. 2022 5. 8. 2024
Technický odbor 16. 10. 2023 1. 9. 2025
Zahraniční odbor 8. 3. 2022 1. 7. 2024
Personální odbor 3. 7. 2023 1. 6. 2025
Komise
Kontrolní komise 30. 1. 2024 1. 12. 2025
Rozhodčí komise 11. 9. 2023 1. 8. 2025
Resortní sekce
Vedoucí Resortních týmů Resortní týmy jsou samostatně sledovány zde.
Institut
Správní rada institutu (funkční období je pětileté)
Voleni CF zvoleni 7. 4. 2021, začátek 12.10. 20222), povolání náhradníka 12.9.2026
Voleni RV zvoleni 20. 4. 2021, začátek 12.10. 20223)
Jmenováni RP začátek 12.10. 20224)
Kontrolor institutu
Jmenován RP jmenován 21.10.2022, začátek 25.10.2022

Krajské orgány

Hlavní město Praha

Krajské sdružení Praha
Webová prezentace KS Pha https://praha.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Ondřej Melena 7. 8. 2023 1. 9. 2025

Olomoucký Kraj

Krajské sdružení Olomoucký kraj
Webová prezentace KS OlK https://olomoucky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Robert Šrejma 5. 1. 2023 5. 12. 2024

Středočeský kraj

Krajské sdružení Středočeský kraj
Webová prezentace KS SčK https://stredocesky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Tereza Kvitová 24. 6. 2023 24. 5. 2025

Jihočeský kraj

Krajské sdružení Jihočeský kraj
Webová prezentace KS JHC https://jihocesky.pirati.cz
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Jan Novák 6. 7. 2022 6. 6. 2024

Plzeňský kraj

Krajské sdružení Plzeňský kraj
Webová prezentace KS PlK https://plzensky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Lukáš Bartoň 10. 2. 2024 10. 2. 2026

Karlovarský kraj

Krajské sdružení Karlovarský kraj
Webová prezentace KS Karlovarský kraj https://karlovarsky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Bohdan Vaněk 16. 1. 2023 16. 12. 2025

Ústecký kraj

Krajské sdružení Ústecký kraj
Webová prezentace KS UsK https://ustecky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Michal Ketner 20. 5. 2023 20. 4. 2025

Liberecký kraj

Krajské sdružení Liberecký kraj
Webová prezentace KS LiK https://liberecky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Václav Žídek 25.7.2023 1.8.2025

Královéhradecký kraj

Krajské sdružení Královéhradecký kraj
Webová prezentace KS KhK https://piratikhk.cz//
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Štěpán Svoboda 22.2.2023 22.1.2025
vedoucí krajského MO Aleš Dohnal 31.3.2021 28.2.2023

Pardubický kraj

Krajské sdružení Pardubického kraje
Webová prezentace KS PaK https://pardubicky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Zdeněk Kubala 18.6.2023 18.5.2025
vedoucí krajského MO Martin Saifrt 13. 2. 2021 13. 1. 2023

Kraj Vysočina

Krajské sdružení Vysočina
Webová prezentace KS Vysočina https://vysocina.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Vít Žáček 11.4.2023 11.3.2025

Jihomoravský Kraj

Krajské sdružení Jihomoravský kraj
Webová prezentace KS JmK https://jihomoravsky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupkyně v RV Radka Musilová 14.7.2023 14.6.2025

Zlínský kraj

Krajské sdružení Zlínský kraj
Webová prezentace KS ZlK https://zlinsky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Matěj Bělohoubek 19.1.2024 19.1.2026
vedoucí krajského MO Marek Houser

Moravskoslezský Kraj

Krajské sdružení Moravskoslezského kraje
Webová prezentace KS MSK https://msk.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Martina Dušková 7.1.2023 7.1.2025 ​
Vedoucí mediálního odboru Michaela Davidová 14.11.2022 14.10.2024 ​
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/terminy.txt · Poslední úprava: 29.02.2024 11:19 autor: vojtech.pikal