• @cen_koord has edit permissions
  • @cen_predsedove_ks has edit permissions
  • @cen_predsedove_ms has edit permissions
  • @cen_rv has edit permissions
  • @cen_ao has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Termíny pro svolávání

správce:
Administrativní odbor
přístup:
veřejný
předpis:
Stanovy České pirátské strany
V likvidaci

Registr funkčních období je postupně přesouván do chobotnice, kde je nyní jejich primární evidence.

Složení a volební období krajských a místních předsednictev naleznete jednotlivě zde.1)

Registr oblastních sdružení je zatím zde.

Stanovy České pirátské strany ukládají orgánům povinnost pravidelně zasedat minimálně jednou za určitý čas. Také stanovují volební období všech orgánů jako dvouleté. Tato stránka shrnuje všechna data.

Celostátní orgány

Zasedání orgánů

Orgán Frekvence zasedání Poslední zasedání
Celostátní fórum ročně 29. 4. 2023
Republikový výbor čtvrtletně 13. 5. 2023

Volební období orgánů

Orgán Začátek volební období Termín svolání voleb
Republikové předsednictvo 8. 1. 2022 1. 12. 2023
Republikový výbor (členové volení CF) 24. 4. 2023 1. 3. 2025
Republikový výbor (jednatelé) 6. 5. 2023
Vedoucí odborů
Mediální odbor 22. 5. 2023 1. 4. 2025
Administrativní odbor 5. 9. 2022 5. 8. 2024
Technický odbor 18. 10. 2021 18. 9. 2023
Zahraniční odbor 8. 3. 2022 1. 7. 2024
Personální odbor 8. 7. 2021 8. 6. 2023
Komise
Kontrolní komise 22. 1. 2022 22. 12. 2023
Rozhodčí komise 30. 8. 2021 30. 7. 2023
Garanti
Vedoucí Resortních týmů a Garanti Resortní týmy jsou samostatně sledovány zde.
Institut
Správní rada institutu (funkční období je pětileté)
Voleni CF zvoleni 7. 4. 2021, začátek 12.10. 20222), povolání náhradníka 12.9.2026
Voleni RV zvoleni 20. 4. 2021, začátek 12.10. 20223)
Jmenováni RP začátek 12.10. 20224)
Kontrolor institutu
Jmenován RP jmenován 21.10.2022, začátek 25.10.2022

Krajské orgány

Hlavní město Praha

Krajské sdružení Praha
Webová prezentace KS Pha https://praha.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Daniel Mazur 17. 1. 2022 17. 12. 2023

Olomoucký Kraj

Krajské sdružení Olomoucký kraj
Webová prezentace KS OlK https://olomoucky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Robert Šrejma 5. 1. 2023 5. 12. 2024

Středočeský kraj

Krajské sdružení Středočeský kraj
Webová prezentace KS SčK https://stredocesky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Vojtěch Lukavec 14. 2. 2022 14. 1. 2024

Jihočeský kraj

Krajské sdružení Jihočeský kraj
Webová prezentace KS JHC https://jihocesky.pirati.cz
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Jan Novák 6. 7. 2022 6. 6. 2024

Plzeňský kraj

Krajské sdružení Plzeňský kraj
Webová prezentace KS PlK https://plzensky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Lukáš Bartoň 21. 12. 2021 13. 12. 2023

Karlovarský kraj

Krajské sdružení Karlovarský kraj
Webová prezentace KS Karlovarský kraj https://karlovarsky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Bohdan Vaněk 16. 1. 2023 16. 12. 2025

Ústecký kraj

Krajské sdružení Ústecký kraj
Webová prezentace KS UsK https://ustecky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Dalibor Záhora 5. 10. 2022 5. 9. 2024

Liberecký kraj

Krajské sdružení Liberecký kraj
Webová prezentace KS LiK https://liberecky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Tomáš Martínek 2.1.2023 1.12.2024

Královéhradecký kraj

Krajské sdružení Královéhradecký kraj
Webová prezentace KS KhK https://piratikhk.cz//
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Štěpán Svoboda 22.2.2023 22.1.2025
vedoucí krajského MO Aleš Dohnal 31.3.2021 28.2.2023

Pardubický kraj

Krajské sdružení Pardubického kraje
Webová prezentace KS PaK https://pardubicky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Zdeněk Kubala 22.6.2021 22.5.2023
vedoucí krajského MO Martin Saifrt 13. 2. 2021 13. 1. 2023

Kraj Vysočina

Krajské sdružení Vysočina
Webová prezentace KS Vysočina https://vysocina.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Vít Žáček 22.4.2021 22.3.2023

Jihomoravský Kraj

Krajské sdružení Jihomoravský kraj
Webová prezentace KS JmK https://jihomoravsky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupkyně v RV Radka Musilová 9.7.2021 9.6.2023

Zlínský kraj

Krajské sdružení Zlínský kraj
Webová prezentace KS ZlK https://zlinsky.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Marek Houser 19.1.2022 19.12.2023
vedoucí krajského MO Marek Houser

Moravskoslezský Kraj

Krajské sdružení Moravskoslezského kraje
Webová prezentace KS MSK https://msk.pirati.cz/
Orgán Začátek volebního období Termín svolání voleb
zástupce v RV Pavel Kořízek 9.12.2021 8.11.2023 ​
Vedoucí mediálního odboru Michaela Davidová 14.11.2022 14.10.2024 ​
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/terminy.txt · Poslední úprava: 30.05.2023 18:57 autor: vojtech.pikal