• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Kontrolní komise

Kontrolní komise

  • dohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů Strany
  • vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti strany
  • vyšetřuje kompetenční spory ve straně, které na základě zákona nepřísluší jinému orgánu
  • předkládá důvodné stížnosti spolu s výsledky vyšetřování rozhodčí komisi

Každý člen kontrolní komise má e-mail ve formátu jmeno.prijmeni@pirati.cz, celá komise pak má kk@pirati.cz. Můžete se anonymně obrátit na toho člena kontrolní komise, kterému důvěřujete. Pro snazší komunikaci můžete i uvést své jméno.

Podatelna

Zde můžete podat podnět kontrolní komisi. Případně podat rovnou stížnost a to i anonymně. Stížnost, pokud je přijatelná se narozdíl od podnětu předává rovnou Rozhodčí komisi a kontroluje se pouze po formální stránce. Případně se Kontrolní komise může ke stížnosti připojit.
Podnět či stížnost je také možné podat pomocí e-mailu či jiným způsobem jakémukoliv členu Kontrolní komise.

Vaše identita nebude anonymní, pokud to výslovně neuvedete v/při podání, či v komunikaci.

- formulář bude doplněn - Zatím využijte podatelnu na našem Redmine: Podatelna

Seznam řízení

Seznam řízení se nachází na samostatné stránce: Seznam řízení.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.