• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
 • sansom má oprávnění upravovat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Rozhodčí komise

Tento přezkumný orgán přímo volí členové. Souhrnný přehled o činnosti najdete na této stránce.

Aktuální dění zde:
Svodky
Spisy, stížnosti, úkoly aj.
Organizační věci, diskuse na fóru RK
Návrhy na změny stanov.

Náplň práce

RK rozhoduje ve sporech mezi členy, resp. mezi členy a organizačními jednotkami strany nebo orgány:

 • vždy na návrh kontrolní komise,
 • při projednávání stížností vždy vyslechne účastníky řízení,
 • vydává předběžná opatření v neodkladných věcech a rozhoduje o omezení práv člena za porušení právních předpisů a o jeho vyloučení,
 • rozhoduje o platnosti právního aktu organizační jednotky nebo orgánu strany, mj. zamítnutí přihlášky nebo žádosti o přestup,
 • odpovídá na předběžné otázky orgánů strany a jednotlivců, pokud není výklad stanov nebo předpisů jasný; taková odpověď působí při aplikaci silou přesvědčivosti,
 • průběžně shromažďuje návrhy na změny stanov.

Služba pro předběžná opatření (kontaktujte telefonicky):

Cíle nově zvolené Rozhodčí komise pro rok 2017

Připravuje se….

Statistiky a další ukazatele o fungování RK

Rozpočet 2017
Příjmy celkem: 5 000 Kč
Z toho uhrazené poplatky za náklady na řízení: 0 Kč ( zjišťujeme, co je v prodlení)

Výdaje celkem: 2 508 Kč (telefon předseda)
Aktuální stav: 2 492 Kč

**Počet podání celkem:**
Z toho

 • předběžné otázky: ? (V řešení: ?, Čekáme-oni: ? , Dokončeno: ? )
 • stížnosti: ? (V řešení: ?, Čekáme-oni: ? , Dokončeno: ? )

Obecný komentář a doporučení k podáním za rok 2017:….

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.