• @cen_rk has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Rozhodčí komise

Tento přezkumný orgán přímo volí členové. Souhrnný přehled o činnosti najdete na této stránce.

Aktuální dění zde:
Svodky (posl. aktualizace 16.6. 2018)
Spisy, stížnosti, úkoly aj.
Organizační věci, diskuse na fóru RK
Návrhy na změny stanov (posl. aktual. květen 2018).

Náplň práce

RK rozhoduje ve sporech mezi členy, resp. mezi členy a organizačními jednotkami strany nebo orgány:

 • vždy na návrh kontrolní komise,
 • při projednávání stížností vždy vyslechne účastníky řízení,
 • vydává předběžná opatření v neodkladných věcech a rozhoduje o omezení práv člena za porušení právních předpisů a o jeho vyloučení,
 • rozhoduje o platnosti právního aktu organizační jednotky nebo orgánu strany, mj. zamítnutí přihlášky nebo žádosti o přestup,
 • odpovídá na předběžné otázky orgánů strany a jednotlivců, pokud není výklad stanov nebo předpisů jasný; taková odpověď působí při aplikaci silou přesvědčivosti,
 • průběžně shromažďuje návrhy na změny stanov.

Služba pro předběžná opatření (kontaktujte telefonicky):

 • Bc. František Navrkal (pověřená osoba pro příjem návrhů, frantisek.navrkal@pirati.cz
 • Miluš Kotišová (zástupkyně pověřené osoby) 778 111 455, 723 038 301, milus.kotisova@pirati.cz

Cíle nově zvolené Rozhodčí komise pro rok 2017

 1. Do konce roku uzavřít všechna podání převzatá.
 2. Vytvořit jednoduchou a přehlednou databázi na jednom místě se všemi nálezy RK od vzniku strany (pro potřeby komise i potenciálních zájemců)
 3. Vytvořit mediační skupinu na podporu pěstování zralejší kultury týmové spolupráce a k předcházení konfliktů či vyhrocování konfliktních situací.
 4. Zpřehlednit informace o činnosti komise.

Statistiky a další ukazatele o fungování RK

Počet neuzavřených podání celkem (k 7.1. 2017): 16

 • předběžné otázky: 3 (Nový: 1/ V řešení: 2) / Dokončeno: 5
 • podání: 13 (Nový: 7/ V řešení: 4 , Čekáme-oni: 2) / Dokončeno: 2
 • časová zátěž rozhodčího řízení celkem: 28,5 hod (5461, 6323, 6626)
 • průměrná doba řízení až po vynesení rozhodčího nálezu: 4 měsíce

Obecný komentář a doporučení k podáním za rok 2017:

V podatelně RK na redminu si u svého podání nezapomeňte zakliknout sledování, ať vám chodí automatické oznámení o průběhu řešení :-).

Rozpočet 2017


Příjmy celkem: 5 000 Kč

Z toho uhrazené poplatky za náklady na řízení: 0 Kč 
Z toho dlužné poplatky: 0 Kč

Výdaje celkem: 2 508 Kč (telefon předseda)

Aktuální stav: 2 492 Kč

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.