• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Rozhodčí komise

Rozhodčí komise je přezkumným orgánem, který přímo volí členové. Aktuální dění v rozhodčí komisi lze sledovat na fóru rozhodčí komise.

Rozhodčí komise se postupně přesouvá do systému redmine. Budou v něm evidovány nové spisy, stížnosti, úkoly apod.

Náplň práce

Rozhodčí komise rozhoduje ve stranických sporech mezi fyzickými osobami navzájem, resp. mezi fyzickými osobami a organizačními jednotkami strany nebo orgány. Rozhodčí komise

  • rozhoduje vždy na návrh kontrolní komise,
  • při projednávání vyšetřených stížností vždy vyslechne účastníky řízení,
  • vydává předběžná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu, a rozhoduje o omezení práv člena za porušení právních předpisů a o jeho vyloučení,
  • rozhoduje o platnosti právního aktu organizační jednotky nebo orgánu strany, mj. zamítnutí přihlášky nebo žádosti o přestup,
  • odpovídá na předběžné otázky orgánů strany a jednotlivců, pokud není výklad stanov nebo předpisů jasný; taková odpověď působí při aplikaci silou přesvědčivosti,
  • průběžně shromažďuje návrhy na změny stanov.

Služba pro předběžná opatření (kontaktujte telefonicky):

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.