• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Jednací a hlasovací řád rozhodčí komise

původce:
Rozhodčí komise
typ:
jednací řád
zkratka:
JdŘ RK
zásadní:
ne

Jednání

1) Jednání jsou veřejná, pokud s ohledem na zájem účastníků jednání je komise neurčí za uzavřená na návrh jednoho z účastníků do 10 dnů od usnesení o zahájení řízení.

2) Na uzavřených jednáních smí být přítomni pouze

  • účastníci řízení, jejich zástupci,
  • členové rozhodčí komise a jimi pověřené osoby asistující v rozhodování,
  • osoby, které rozhodčí komise připustila za svědky nebo znalce (osoby zúčastněné)
  • členové republikového předsednictva.

2a) Zastupovat účastníky smí člen strany nebo registrovaný příznivec, pokud tím nestojí ve střetu zájmů. Stejně smí zastupovat i kdokoliv jiný, pokud to rozhodčí komise shledá účelným.

3) Průběh jednání řídí předsedající člen rozhodčí komise, který uděluje slovo. Výjimečně může předsedat jednání i člen nebo příznivec strany pověřený rozhodčí komisí. Bez výzvy předsedajícího člena rozhodčí komise lze do jednání zasahovat pouze krátkými připomínkami k proceduře, o nichž předsedající neprodleně rozhodne.

4) Mimořádně smí do jednání zasáhnout bez vyzvání i jiná osoba uvedená v 2), pokud to shledá účelným pro jednání. Za neúčelný zásah smí předsedající tomuto účastníkovi příspěvky zakázat.

5) Po obdržení stížnosti předseda vyzve členy rozhodčí komise, aby se některý z nich stal zpravodajem. Po výzvě předseda určí zpravodaje. Rozhodčí komise si vyhrazuje rozhodování o podjatosti zpravodaje ve sporných případech.

Porada

6) Na poradu, kde se připravují rozhodnutí a hlasuje se o nich, smí jen členové rozhodčí komise a pomocníci komise, které tam rozhodčí komise připustí. Hlasování je řádně oznámeno, pokud bylo oznámení doručeno každému členu komise obvyklým způsobem a také pokud doba pro hlasování činila aspoň 7 dnů po oznámení. Hlasování trvá vždy aspoň 48 hodin od vyhlášení nebo než se všichni vyjádří (hlasování je viditelné pro ty, kdo mají přístup na poradu). Hlasování se přiměřeně předem oznámí. Pokud je návrh rozhodnutí zamítnut, nechť vypracuje nový návrh ten, koho tím pověří nesouhlasící většina.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.