• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Řízení rozhodčí komise 2010

Spisova znacka typ řízení/sporu zpravodaj účastníci řízení publikováno nález
RK 15/2010 odpověď na otázku na výklad stanov Jiří Kadeřávek Martin Kučera 28.1.2011 Povinnosti člena ve vztahu k Čl. 2(2)b a 2(3)b stanov ČPS
RK 14/2010 stížnost na platnost právního aktu Roman Kučera (před rezignací Jiří Kadeřávek) Robert Adámek, RV, KK 11.7.2011 Usnášeníschopnost a svolání RV
RK 13/2010 odpověď na předb. otázku Martin Švadlenka Jiří Kadeřávek otázka stažena
RK 12/2010 odpověď na předb. otázku Jiří Kadeřávek Miler, Kolaja, KS Praha 13.11.2010 Vliv zdržujících se hlasů na výsledky hlasování.
RK 11/2010 odpověď na předb. otázku Jiří Kadeřávek Fuzik, Šoukal 10.11.2010 Lze procedurálním hlasováním omezit účast na jednání CF?
RK 10/2010 stížnost na člena strany Jiří Kadeřávek Adámek, Demel, Fuzik, Vontroba, RP 19.1.2011 Stížnost RP na členy KS MSK
RK 9/2010 předb. opatření Jiří Kadeřávek RP, KS MSK nepublikováno, v rozporu se statutem
RK 8/2010 na člena Jiří Kadeřávek Petr Bajgar, Miroslav Bartovič, Petr Kapounek 24.8.2010 Návrh na vyloučení Petra Bajgara se strany
RK 7/2010 výklad StZO Jiří Kadeřávek Jakub Michálek Odpověď na předběžnou otázku ohledně výkladu §12 StZO
RK 6/2010 výklad JdŘ Martin Švadlenka Karel Fuzik Odpověď na předběžnou otázku ohledně výkladu §29(4) JdŘ
RK 5/2010 na člena Jiří Kadeřávek Petr Bajgar, republikové předsednictvo Chování Petra Bajgara
RK 4/2010 na člena Jakub Michálek Michal Zdražil, kontrolní komise (zast. Mikuláš Ferjenčík) Členové v Olomouckém kraji a maření voleb
RK 3/2010 na orgán Jakub Michálek Robert Adámek zaměněn za republikové předsednictvo (zast. Ivan Bartoš), rozhodčí komise (zast. Jiří Kadeřávek) vzato zpět
RK 2/2010 na člena Jiří Kadeřávek Michal Zdražil, Petr Bajgar, Petr Kapounek Obvinění ze zpronevěry
RK 1/2010 dva členi Jiří Kadeřávek Michal Zdražil, Petr Bajgar Vrácení daru
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rk/rizeni_2010.txt · Poslední úprava: 04.09.2012 18:24 autor: Jiri Kaderavek