• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Lze procedurálním hlasováním omezit účast na jednání CF?

Odpověď na předběžnou otázku
https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=283&t=5776#p81096

Evidenční číslo RK 11/2010

Dle §13 JdŘ náleží právo účasti na jednání CF všem členům a registrovaným příznivcům a těm, které k tomu opravňuje zákon. Účast lze dle téhož paragrafu omezit pouze pořádkovými opatřeními a pravomocným rozhodnutím rozhodčí komise, přičemž k pořádkovým opatřením je oprávněn pouze předsedající jednání.

Dle §20 JdŘ lze procedurálně hlasovat o: odročení návrhu, zamítnutí návrhu, návrhu jiné předlohy, pozměňovacím návrhu, eventuálním nebo dodatečném návrhu, návrhu na vypuštění části návrhu, udělení práva účasti fyzické osobě, změně předsedajícího, skrutátora, zapisovatele nebo ověřovatele, zákazu předsedajícímu vyslovovat zřejmé výsledky procedurálního hlasování, námitce proti věcnému nebo osobnostnímu hlasování, chybách v seznamu členů, odkázání jinému orgánu, omezení rozpravy, znovuotevření rozpravy, vyhlášení přestávky, přibrání tlumočníka, změně pořadu jednání, ukončení jednání, odročení jednání, přesunu pravomocí odvolaného člena, výjimce ze zásady ne bis in idem, nesprávnosti procedury a způsobu losování.

Odpověď: Požadované procedurální hlasování o omezení účasti na jednání není obsaženo ve výčtu dovolených procedurálních hlasování a takové hlasování by tedy obsahovalo neodstranitelnou právní vadu a bylo by neplatné. Účast lze omezit pouze pořádkovým opatřením předsedajícího jednání a pravomocným rozhodnutím rozhodčí komise.

Rozhodčí komise dne 10.11.2010 ve složení
Jiří Kadeřávek,
Zdeněk Pech,
Martin Švadlenka

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.