• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Vliv zdržujících se hlasů na výsledky hlasování.

Rozhodčí komise odpovídá na předběžný dotaz volební komise https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=197&t=5808&start=0

Dle Obecných zásad (čl. 6 stanov ČPS), bodu 4, se orgány a jednotky ČPS v řádně oznámeném hlasování usnášejí většinou přítomných, jinak většinou hlasů členů. Toto pravidlo může orgán změnit pouze schválením vlastního jednacího řádu, který nesmí být v rozporu s demokratickými zásadami.

Pro posouzení případu je rozhodující stanovení, čím lze definovat přítomnost člena na elektronickém hlasování. Rozhodčí komise došla k závěru, že je-li při hlasování zjišťován počet těch, kteří se zdrželi hlasování, jedná se o způsob zjištění přítomných členů. Není-li v hlasování zjišťován počet těch, kteří se zdrželi hlasování, pak lze počet přítomných odvodit od poslední návštěvy člena na fóru ČPS po řádném a vážném oznámení hlasování (čl. 6, bod 3 stanov ČPS). Není-li hlasování řádně oznámeno, není pro posouzení jeho platnosti počet přítomných rozhodující a většina se vztahuje k počtu členů orgánu či jednotky.

Pro zvolení Filipa Milera bylo nutných dle aktuální evidence 16 hlasů v neohlášeném hlasování a 6 hlasů v ohlášeném hlasování. Tohoto počtu kandidát na nominaci do RV nedosáhl a RK tedy dále nezjišťovala skutečnost řádného oznámení. Rozhodčí komise na základě předložených materiálů konstatuje, že: Filip Miler nebyl KS Praha nominován na kandidáta do RV ČPS.

Rozhodčí komise dne 12.11.2010 ve složení Jiří Kadeřávek, Zdeněk Pech, Martin Švadlenka

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.