• @Komise - rozhodci má oprávnění mazat
  • sansom má oprávnění upravovat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Chování Petra Bajgara

Výrok

Rozhodčí komise rozhodla dne 6. 2. 2010 ve složení Jiří Kadeřávek, Zdeněk Pech rozhodla na návrh předsednictva strany, které požadovalo prošetření podivného chování Petra Bajgara, takto:

Stížnost se odmítá pro nepřípustnost.

Odůvodnění

Republikové předsednictvo zastoupeno Robertem Adámkem podalo níže uvedený podnět pro vyšetření KK a KK toto předala RK. RK konstatuje, že nebyly vyčerpány všechny možnosti postupu. Chování obviněného mělo být nahlášeno AO, tedy moderátorům fóra, kteří měli posoudit, nakolik se toto chování slučuje se zásadami slušné diskuse a měli dle posouzení přijmout náležité kroky. Toto se však nestalo; příslušným orgánem tedy není rozhodčí komise, ale administrativní odbor, a proto nezbylo než podle §4(6) StRK odmítnout. Dále RK považuje obvinění z poškození dobrého jména strany na základě chování na fóru ČPS (tedy nikoliv ve veřejném médiu) za neopodstatněné a nezávažné. Rozhodčí komise již v nálezu RK 1/2010 uvedla, že ten, kdo vstupuje do politiky se tím smiřuje s částečným omezením svého práva na dobré jméno, aby nebyla ohrožena svoboda slova. V uvedeném případě nedosáhla nevyváženost diskusí takové míry, aby se tím rozhodčí komise zabývala, a proto by dle zásady minima non curat praetor žalobu musela odmítnout pro zjevnou neopodstatněnost i v případě, že by účastník obrátil přímo na RK (nikoliv na AO), protože to lze připustit pouze v závažných případech.

RK konstatuje, že korekce chování účastníků elektronického fóra je plně v kompetenci orgánů odpovědných za provoz fóra (AO) a je také v jejich kompetenci udělit sankce za opakované porušování pravidel diskuse a fóra, ať psaných, zvyklostních či obecně platných zásad. Sankcionovaný se může v případě nesouhlasu se sankcí obrátit na přezkumné orgány strany, které posoudí přiměřenost sankce. Tímto způsobem vystupuje RK v roli správního soudu, který chrání členy před nepřiměřenými zásahy ostatních orgánů. Rozhodčí komise bohužel musí konstatovat, že uvedený spor částečně zapříčinila neexistence dokumentu, který by moderování upravoval, a vyjádřit přesvědčení, že takovým dokumentem by měl být statut administrativního odboru, který měl administrativní odbor předložit do 28. 12. 2009 a republikový výbor schválit.

Mimo to se rozhodčí komise domnívá, že pokud jsou věci zjevně neopodstatněné, vyplývá z předpisů, kterými se komise řídí (statut rozhodčí komise, resp. zákon o ústavním soudu), že by kontrolní komise měla zastavit řízení a věc rozhodčí komisi nepostupovat. V opačném případě by se rozhodčí komise zahlcovala podáními, což by způsobilo škodu těm účastníkům řízení, kterým se bezpráví skutečně děje.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.