• @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Povinnosti člena ve vztahu k Čl. 2(2)b a 2(3)b stanov ČPS

Odpověď na předběžnou otázku
https://www.ceskapiratskastrana.cz/forum/viewtopic.php?f=283&t=6171&start=0

Evidenční číslo RK 15/2010

Rozhodčí komise posuzovala povinnost člena strany ve vztahu k čl. 2(2)b a čl. 2(3)b stanov ČPS, zejména pak v situacích, kdy by zákonný boj proti cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti potlačování lidských práv byl v kolizi s deklarovaným prosazováním a podporou svobody slova a vyjadřování.

Rozhodčí komise konstatuje, že výklad pojmů uvedených v čl. 2(3)b1) skutečně může vést k situaci, ve které se plnění povinnosti člena dle jednoho ze zmíněných bodů stane zároveň porušením povinností člena dle druhého z bodů. RK se cítila povinna nalézt takový výklad, který silou přesvědčivosti umožní členovi strany jeden z těchto principů upřednostnit bez nebezpečí, že se dostane do sporu se stanovami ČPS.

Rozhodčí komise konstatuje, že gramatický a do značné míry ani systematický výklad neumožňují rozhodnout, který princip je v případě kolize povinností člen povinnen upřednostnit.

RK proto přistoupila k účelovému a historickému výkladu stanov ČPS a konstatuje, že primárním cílem ČPS je zachování svobody slova, což potvrzuje i první (originální) programový cíl, okolnosti a historie jejího vzniku, diskuse nad textem stanov, obecné vnímání strany, její kroky a principy a činnost PPI, jejímž je ČPS členem.

V tomto smyslu vykládá RK bod čl. 2(3)b takto: Zachování konzistence právního dokumentu vyžaduje, aby termín „všechny zákonné způsoby“ zároveň nezahrnoval způsoby, které jsou v rozporu s ostatními principy ČPS. Jinak řečeno, člen ČPS je oprávněn všemi zákonnými způsoby bojovat proti cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti potlačování lidských práv avšak neohrozit přitom primární cíl strany, kterým je zachování svobody slova (respekt k šíření přijaté informace). RK chce upozornit, že využití svobody slova k boji proti slovním projevům rasismu aj. (např. polemikou) je zcela na místě a svobodu slova druhé strany nijak nepotlačuje, pokud není spojeno s požadavkem na umlčení druhé strany. Naopak, zabraňování protistraně ve vyslovování názorů je v rozporu s povinnostmi člena ČPS, protože je tím porušen respekt a svoboda slova protistrany, konrétně pak čl. 2(1)2), čl. 2(2)a3), čl. 2(2)b4), čl. 2(2)f5) a v případě podpory legislativních omezení svobody slova pak čl. 2(3)a6) stanov ČPS.

Rozhodčí komise dne 27.1.2011 ve složení
Jiří Kadeřávek,
Zdeněk Pech,
Martin Švadlenka

1) Česká pirátská strana chce všemi zákonnými prostředky bojovat proti cenzuře, násilí, rasismu, strachu, nejistotě a pochybám ve společnosti a proti potlačování lidských práv
2) Cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního lidského práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století. K dosažení tohoto cíle je nutná revize práv k nehmotným statkům tak, aby se nemohla stát záminkou pro útoky na svobodu Internetu.
3) svobodný přístup jednotlivců k informacím
4) svobodu slova a vyjadřování
5) demokracii a maximální zapojení veřejnosti do rozhodování
6) zneužívání zákonů k omezování svobody
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.