• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Krajské sdružení Olomoucký kraj

Příští setkání s Piráty:

Už čtvrtým rokem se jako Piráti zapojíme do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ta proběhne v sobotu 7. 4. 2018 a všichni Piráti a příznivci jsou srdečně zváni. Dobrovolníky prosíme aby se hlásili na našem fóru i na oficiální stránce! Budeme tak moci dostat dostatečné množství materiálu. Odkaz na fórum Příští schůze KSOLK v Přerově

Pirátské centrum a Poslanecká kancelář v centru Olomouce

Vy z Vás, kteří v Olomouci procházeli třídou 8. května, nebo tudy projížděli tramvají, jste si jistě všimli, že místo loga Modré pyramidy se ve výloze objevila vlajka České pirátské strany.

Vzniká zde tzv. Pirátské centrum Olomouc (ta přední část co je vidět z chodníku) a vzadu, s vlastním oděleným vchodem z průjezdu bude pro občany otevřena Poslanecká kancelář. Oba prostory však budou uvnitř propojeny.

Poslanecká regionální kancelář Olomouckého poslance za Pirátskou stranu, místopředsedy Poslanecké sněmovny Bc. Vojtěcha Pikala bude sloužit jednak jako jeho pracovní zázemí v čase, kdy bude pracovat v regionu, ale bude to především prostor pro aktivní setkání občanů s poslancem.

Práce poslanců je rozdělena do 6týdenního neustále se opakujícího cyklu. V rámci něj jsou dva týdny, kdy jedná sněmovna, pak jsou dva týdny, kdy jednají výbory, jeden týden variabilní, kdy se jednání může, ale nemusí konat a tzv. poslanecký týden - to jsou poslanci ve svých regionech.

Právě ty dva týdny, variabilní a poslanecký, jsou časem, kdy poslanec může/měl by být k dispozici ve svém regionu.

Je na občanech, zda tuto možnost využijí. Konkrétně třeba právě na Vás, kteří čtete tento text. A co by jste mohli vlastně s poslancem řešit?

Uvedu zcela konkrétní příklad: Poslankyně za Pirátskou stranu Olga Richterová interpelovala*) paní ministryni Němcovou ohledně alarmující situace na úřadech práce. Tam si totiž třeba maminky zařizují rodičovskou, příspěvky na bydlení nebo hmotnou nouzi. Lidé na úřadech absolvují hodiny ve frontách i s malými dětmi, jsou často opakovaně odmítáni kvůli administrativním drobnostem, marně čekají na vystavení jakéhosi potvrzení atd. A to je třeba změnit. Nevyhovuje to ani lidem, kteří si vyřizují potřebné věci, ani samotným úředníkům, kteří v takových podmínkách a atmosféře musí fungovat.

Paní ministryně Němcová potvrdila, že se problematikou zabývá, vyhodnocuje změny, které byly aplikovány od začátku roku a nabídla nám schůzku, kde bychom mohli problém dále řešit.

A tohle je právě ten moment, kdy občan vstupuje aktivně do hry, kdy zástupce občana, poslanec, kterého volič delegoval právě za tímto účelem, vstupuje do jednání s konkrétní ministryní/členem vlády, jednání o změnách věcí, týkajících se přímo jednotlivého člověka/občana/Tebe. To je právě ten moment, kdy skrze poslance jedná občan s vládou.

Ovšem pozor, poslanec (zastupitel) potřebuje být řádně informován o tom, jak to občan má a chce, jak to reálně ve svém životě žije a jak by ta projednávaná změna měla vypadat, aby řešila, ideálně, všechny negativní aspekty. V našem případě to zdlouhavé a zbytečné stání s dětmi na úřadě a honění razítek. Proto poslanec potřebuje vědět, jak a kde to funguje či nefunguje. A je na občanovi, aby, když už toho člověka svým hlasem a zakroužkováním poslal do Parlamentu a učinil jej svým poslancem, využil své občanské moci ke svému prospěchu a prospěchu společnosti (společný prospěch je nezbytný aspekt vlády). Ve skutečnosti totiž vládne jen a pouze občan.

Ústava České republiky, Hlava první, Základní ustanovení, Článek 2 *„(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“*

Proto naše poslankyně a místopředsedkyně Pirátské strany, Olga Richterová, přes sociální sítě apelovala na občany: *„Pište mi prosím konkrétní zkušenosti - negativní i pozitivní. Pište, co se vám povedlo či nepovedlo zařídit. Něco se třeba děje jen v jediné lokalitě a nikde jinde - a něco se může ukázat jako systémový problém!“*

Jako cokoliv, co má fungovat a být prospěšné pro společnou skupinu lidí, ať je to rodina, město, republika, musí obsahovat prvky aktivní práce, minimálně prvky aktivního zájmu (diskuze, vyjádření názoru, srozumitelné vyjádření své potřeby) většiny zůčastněných. Proto vlastně celý systém parlamentní demokracie existuje, proto jsou volby do obecních zastupitelstev, etc.

A právě proto bude v Olomouci na ulici 8.května 522/5 otevřena Poslanecká kancelář a Pirátské centrum. Abychom mohli společně efektivně pracovat na lepším společném životě. Ano. O to jde. Nebo snad ne?

Pirátské centrum je místo, kde bude možno udělat jakoukoliv akci, stylu přednáška, workshop, pro seniory či děti, místo pro práci, zábavu, hru. Místo, kam lze jednoduše z chodníku vejít a zeptat se, požadovat, navrhnout. Všechny aktivity budou plně přístupné veřejnosti.

Z toho požadavku a zadání vycházel i projektant prostoru a budoucího zařízení Pirátského centra a kanceláře. Oslovili jsme lokální projektanty z MASPARTI. Jejich práci můžou někteří znát třeba z Olomoucké SCIO školy.

Plně funkční by Kancelář a Centrum měli být již koncem března.

Těšíme se na naše společné aktivity.

Piráti Olomouc, zkratka XOLK (piráti Olomoucký kraj)

Autor článku Tomáš Svoboda

Autor návrhu interieru Ondřej Spusta MASPARTI

*) Interpelace (z lat. interpellare = skákat do řeči, přerušovat dotazem) je dotaz člena parlamentu na člena vlády, který má povinnost na něj odpovědět. Interpelace mají pravidelně určen svůj čas projednávání a jejich prostřednictvím vykonává moc zákonodárná kontrolu nad mocí výkonnou. _zdroj Wiki)

Report z Celostátního fóra KSOLK

První víkend v novém roce Piráti nezaháleli, v Brně zasedal nejmocnější orgán strany - Celostátní fórum. Sjezdu se účastnili také přerovští Piráti i krajské sdružení Olomouc.

Den první

Piráti si zvolili nové předsednictvo, přičemž Ivan Bartoš jednoznačně obhájil post předsedy. Na sjezd dorazilo více než 200 členů a další desítky až stovky lidí sledovaly průběh zasedání a hlasovaly online. První den se nesl nejen v duchu volby předsednictva, ale i voleb ohledně změn Stanov ve věci přijímání členů.

Ivan Bartoš přednesl svou kandidátskou řeč a představil vizi otevřené poslanecké sněmovny - “občanské sněmovny”. Následně také, coby znovuzvolený předseda prezentoval výroční zprávu o současném stavu Pirátů - přes završení průniku do všech úrovní politiky a pozici 3. nejsilnější politické síly v Česku až po web s první verzí interaktivního registru lobbistických kontaktů, kde budou moci lidé snadno vyhledávat kdo, kde, s kým a o čem za Piráty a s Piráty jednal. Výraznou osobností nového předsednictva se stala poslankyně Olga Richterová, která ve volbě obdržela přes 200 hlasů a stala se tak 1. místopředsedkyní strany. Pod jejím vedením se začíná tvořit strategický tým, který má za úkol úspěšně provést stranu modernizací. Vizi strategického týmu prezentoval společně s Olgou i náš bývalý předseda KSOLK a člen republikového výboru - Martin Šmída, který je zároveň součástí tohoto týmu. Jakub Michálek se stal 3. místopředsedou a představil nové pirátské rozhraní pro monitoring činnosti všech pirátských poslanců, které je součástí vize “občanské sněmovny”.  Stáváme se tak první politickou stranou, u níž mohou občané v reálném čase kontrolovat činnost svých volených zástupců, ale se také přímo podílet na plnění úkolů.  Mikuláš Peksa jako 4. místopředseda ve své řeči apeloval na důležitost voleb do parlamentu EU a chce s předstihem Piráty nasměrovat tak, aby v těchto volbách uspěli a začli se tak aktivně podílet na prosazování pirátského programu na plénu Evropského parlamentu. 
Radek Holomčík jako 2. místopředseda z Brna zase poukázal na to, že nejen kvůli problematice sucha a eroze půdy je potřeba se více zaměřit na venkov.

Strategický tým ( ST )

Přišla potřeba se změnit a řešit problémy, které se od začátku nakupily. Uvědomujeme si, co jsme dokázali a v čem jsme dobří. Zároveň nacházíme věci, kde je toho potřeba hodně vylepšit (komunikace ve straně, modernizace fóra, hlasovací systém, profesionalizace..) Nastavili jsme si priority a stanovili jsme tým, který za proces modernizace odpovídá. Tým bude mít 7 členů, z toho 3 členové jsou voleni Celostátním fórem.

Cíle ST jsou:
  1. Zlepšení podmínek pro zapojení všech členů a příznivců do činnosti strany
  2. Identifikace slabých míst a navrhnutí změn v organizačních strukturách strany
  3. Nastavení požadavků na nové stranické systémy a technické zázemí

Den druhý:

Po celou neděli probíhala celá řada workshopů, prezentací a přednášek na různá témata. Zajímavý byl workshop Mikuláše Ferjenčíka, který řešil nastavení smysluplných pravidel v otázce zákona o obecném referendu. Upozorňoval zejména na nedostatky v návrhu z dílny SPD, předkládaném na plénu sněmovny. Podle Mikuláše se musí podmínky referenda jasně definovat a nastavit tak, aby se referendum nedalo zneužít. Další workshopy byly např. o komunikaci na facebooku od Marka Housera, jak na komunálky od Štěpána Štrébla a spousta dalších. Své prezentace měli i naši olomoučtí kolegové. Poslanec Vojta Pikal řešil rozpočet strany a otázku přímé demokracie a Dan Halamíček mluvil o úskalích EET. Celé zasedání probíhalo v přátelském duchu, bez komplikací a za přítomnosti všech hlavních médií. Všichni, kteří se zapojili do diskuze, byli slušní a argumentovali věcně. Organizačně se hostícímu týmu brněnských Pirátů nedá nic vytknout. Konferenční místnost byla dostatečně velká a klimatizovaná, internet fungoval a další technické zázemí bylo také zajištěno. Konec hlášení

Piráti dobývají Šumpersko

Šumpersko – Česká pirátská strana po úspěchu v parlamentních volbách chce uspět i na komunální úrovni. To je úkolem pro nově vzniklé sdružení. Zatím čtyřčlenná skupina operuje v oblasti od Jeseníku po Mohelnici. Jejím cílem je ovládnout komunální volby v příštím roce v Zábřehu na Moravě a Šumperku, největších městech regionu.

Pirátské sdružení Šumpersko vzniklo na první ustavující schůzi v září v Zábřehu. Předsedou uskupení je Lubomír Vlček, obchodně projektový manager, který má na starosti problematiku Šumperka. První místopředseda Marek Blaha, který má hlavní pole působnosti v Zábřehu, pracuje jako inspektor distribuce tiskovin. Michael Šmíd, absolvent dopravní fakulty ČVUT v Praze, zastává funkci druhého místopředsedy a společně s Lubomírem Vlčkem působí v Šumperku. „Aktuálně pracuji na vytvoření marketingového plánu pro komunální volby a konzultuji návrhy místního předsednictva,“ popisuje svou funkci Lukáš Adam, nejnovější člen sdružení a student marketingu na ekonomické fakultě Vysoké školy báňské.

Volby do obecních zastupitelstev jsou v současné době hlavním cílem šumperského sdružení. „Pro město Šumperk a Zábřeh jsme si vytyčili metu patnáct procent volebního výsledku. Tato hodnota vychází z realistického pohledu na aktuální potřeby občanů. Pirátská strana se stává jedinou silnou stranou, která vyznává liberalismus jako základ svobody,“ říká Lubomír Vlček. K tomuto výsledku mají Pirátům pomoci každoměsíční schůze, různé akce pro veřejnost a také nábor nových členů. Do svých řad přijímají zkušené lidi, ochotné tvrdě pracovat. Zásadním klíčem k úspěchu bude nalezení nosného tématu k volbám, které bude naplňovat reálné potřeby občanů.

Autor: Michal Hlaváč

Brodek u Přerova INDECT Jeseník KSOLK Kokory MS Olomouc MS Pirátská tvrz MS Prostějov MS Přerov Majetín Martin Šmída Michaela Skokanová Miloš Zmeškal OSA Občané pro Olomouc Olomouc Olomoucký kraj PRO-REGION Petr Kapounek Piráti Prostějov Přerov Svobodná kultura Tovačov VyOsení Změna Změna pro Prostějov demonstrace dělba moci festival kampaň komunální volby krajské fórum krajské předsednictvo krajské volby metal místní předsednictvo místní sdružení odbory petice pozvánka přímá demokracie stanoviska svobodná kultura volby založení zasedání úklid Šumperk školení

Další zprávyKrajské předsednictvo

petr_kapounek.jpg

„Stát má dělat veřejnou službu, ne z veřejnosti sluhu.“

Kontaktujte nás

Sledujte nás

Podpora sdružení

Krajské orgány

Krajské odbory

Místní sdružení

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.