• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Krajské sdružení Olomoucký kraj

Příští setkání s Piráty:

Už třetím rokem se jako Piráti zapojíme do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ta proběhne v sobotu 8. 4. 2017 a všichni Piráti a příznivci jsou srdečně zváni. Dobrovolníky prosíme aby se hlásili i na oficiální stránce! Budeme tak moci dostat dostatečné množství materiálu. odkaz na fórum facebooková událost

Stanovisko k neúčasti zástupců petičního výboru na besedě 16.2.2017 v Kulturním domě Duha

Včera jsme obdrželi stanovisko petičního výboru ohledně jejich neúčasti na besedě, které zde zveřejňujeme včetně naší reakce.

„Vážení, děkujeme za pozvání do Vaší besedy. Dokud ale bude pokračovat stávající křivá a podlá dezinformační kampaň plná nepodloženého obviňování občanů našeho města z antisemitismu jen proto, že si dovolí veřejně nesouhlasit s návrhem židovských organizací, je dle našeho názoru zcela nevhodné účastnit se jakýchkoliv akcí společně s těmito navrhovateli.
Připomínáme, že cílem navrhovatelů je vytvořit plotem zcela obehnané a neprůchozí pietního místa o ploše skoro 7 tisíc metrů čtverečných místo stávajícího, desítky let již existujícího parku a parkoviště na ulici Studentská v Prostějově. Jedním z hlavních důvodů vzniku naší petice bylo upozornit občany právě na tento skutečný záměr navrhovatelů dlouhodobě zamlžovaný obecnými pojmy jako jsou rehabilitace hřbitova, zvýšení piety, navrácení úcty, kousek živého plotu apod.
Petiční výbor petice „Za zachování stávajícího stavu parku a jeho okolí před RG a ZŠ města Prostějova na ulici Studentská v plném rozsahu a beze změn.“


Stanovisko organizátorů k neúčasti zástupců petičního výboru na besedě 16.2.2017 Kulturním domě Duha

Včera jsme mailem obdrželi vyjádření petičního výboru, ve kterém byla odmítnuta jejich účast na besedě. Samozřejmě že mají na takovýto postup právo a nikterak jim jej neupíráme. Nicméně považujeme toto odmítnutí za velkou chybu a velice nás tato neúčast mrzí. Jsme přesvědčeni, že udržování pozice na úrovni „zákopové války“ není v zájmu nikoho, ani zástupců nadace Kolel Damesek Eliezer, ani občanů města Prostějova a ani v zájmu autorů petice.

Zorganizování besedy byl nápad v situaci, kdy se v tisku vyhrotil konfrontační styl informování o kauze, obviňování signatářů petice z antisemitismu a především komentáře, svědčící o neznalosti aktuálního stavu věci. Na toto téma proběhla v rámci opozice krátká diskuze, jejíž závěrem bylo, že nebudeme besedu organizovat jako Změna pro Prostějov, ale jako společnou akci Pirátů, Zelených a vedení města statutárního města Prostějov. Což se po několika jednáních podařilo a jsme tomu rádi. Nevnímáme tento problém jako něco, co by měla opozice využívat jako zbraň proti koalici s vedením města. Rozhodně to není akce pouze opozičních stran, jak se objevilo v rozhovoru s panem Michálkem v Prostějovském večerníku. Proti interpretaci, že bychom si na této nešťastné kauze chtěli dělat politické body, se musíme důrazně ohradit. Hodnocení pozvánky v tomtéž rozhovoru ponechávám bez komentáře, považuji to za naprosto zástupný problém.

Co se moderátorky besedy týče, přemýšleli jsme o vhodné osobě a naše priority byly poměrně jasné – neměla by pocházet z Prostějova, měla by se orientovat v problematice a měla by být pokud možno z akademického prostředí. Rozhodně jsme nechtěli mít jako moderátora novináře. Z několika uvažovaných kandidátů nám nakonec přišla jako nejvhodnější paní profesorka Ingeborg Fialová z Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty UP v Olomouci. Při osobním setkání jsme se přesvědčili v diskuzi o tom, že naše volba byla správná a nakonec se nám paní profesorku podařilo přesvědčit, aby tento nesnadný úkol na sebe vzala. Dle našeho názoru je to ta nejlepší volba a argumentaci o její „neobjektivnosti“ považujeme za mírně řečeno nefér.

Struktura besedy byla vymyšlena tak, aby měli všichni zúčastnění rovnocenný prostor jak pro úvodní představení svých postojů a důvodů, které k nim vedly, tak i pro odpovědi, na předem otázky v rámci řízené části diskuze, svým oponentům. Tzn., že každá ze stran diskuze by předem zaslala vždy dvě otázky na další účastníky diskuze a mohla by si připravit odpovědi na ty položené ji. Poté by následovaly dotazy z publika.

Věříme, že beseda nakonec proběhne v konstruktivním duchu a bez excesů a přispěje k vyjasnění situace a zmírnění mnohdy zbytečných vášní.

Za organizátory

Ing. Petr Lysek, předseda MS Prostějov, Česká pirátská strana
Ing. Ivo Lužný, předseda ZO Prostějov, Strana zelených

Prostějovští Piráti podporují přiměřenou úpravu prostoru bývalého židovského hřbitova a vyzývají k pokračování jednání

V posledních dnech eskalovala díky petici občanů (https://www.studentskapv.cz) mediální bouře kolem úpravy prostoru bývalého židovského hřbitova na Studentské ulici. Z obou stran znějí dle našeho názoru poněkud přehnaná tvrzení, která rozhodně nepřispívají k oboustranně akceptovatelnému řešení této jistě ne zcela jednoduché situace.
Prostějovští Piráti nesouhlasí s peticí, která zbytečně vyvolala tuto napjatou situaci a přinejmenším předkládala svým signatářům neúplné informace. Na druhé straně je třeba chápat, že v dnešní době není možné na daném místě obnovit hřbitov v nějakém širším měřítku. Máme za to, že o nic takového židovské nadaci Kolel Damesek Eliezer ani nešlo, nicméně i na jejich straně došlo ke značnému podcenění situace, nedostatečné informovanosti občanů města o svých představách a neférovému obviňování z antisemitismu. Aktivita několika extremistů na sociálních sítích a diskuzních fórech nedělá z Prostějovanů antisemity.
Jsme přesvědčeni, že nalézt adekvátní řešení této nešťastné situace lze, a předpokládáme, že vedení města jedná se zástupci nadace a směřuje k co nejcitlivějšímu řešení. Proto nás tedy překvapila rada města, která údajně doporučila petici vyhovět a pokud bude toto předloženo ke schválení zastupitelstvu, budeme hlasovat proti.

Strana zelených a Piráti mají nový zastupitelský klub

Tisková zpráva 12. 12. 2016

Strana zelených, Piráti a nezávislí kandidáti, jež byli sdruženi ve volební straně Občané pro Olomouc, se dohodli na vzniku nového klubu. Po dvou letech tak v olomouckém zastupitelstvu přibude samostatný klub s názvem: Zelení a Piráti („SZ/Pir“).

Nový klub bude reprezentovat Stranu zelených a Českou pirátskou stranu, osobně je bude zastupovat Richard Kořínek (SZ), který v létě v olomouckém zastupitelstvu vystřídal Pavla Bednaříka (SZ). Případným náhradníkem klubu je Vojtěch Pikal (Piráti).

Brodek u Přerova INDECT KSOLK Kokory MS Olomouc MS Pirátská Tvrz MS Pirátská tvrz MS Prostějov MS Přerov Majetín Martin Šmída Michaela Skokanová Miloš Zmeškal OSA Občané pro Olomouc Olomouc Olomoucký kraj PRO-REGION Petr Kapounek Petr Lysek Piráti Prostějov Přerov Svobodná kultura Tovačov VyOsení Změna Změna pro Prostějov demonstrace dělba moci festival kampaň komunální volby krajské fórum krajské předsednictvo krajské volby místní předsednictvo místní sdružení odbory petice pozvánka předsednictvo přímá demokracie stanoviska volby založení zasedání úklid Šumperk školení

Další zprávy

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.