• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Krajské fórum

Krajské fórum Olomouckého krajského sdružení je nejvyšším orgánem strany v kraji.

Krajské fórum ve výlučné působnosti

Fórum také ukládá úkoly krajskému předsednictvu.

Jednání

Krajská jednání a zasedání probíhají přiměřeně dle jednacího řádu. Probíhají většinou osobně na schůzích (zasedání), nebo elektronicky na fóru.

Zasedání

Zasedání je způsob jednání - osobní setkání Pirátů z kraje, na němž se přijímají usnesení a organizuje další činnost. Koná se alespoň jednou ročně, nejlépe však každý měsíc.

Zasedání krajského fóra musí být řádně oznámena (nejlépe pomocí SZ, emailem, oznámením fóru, vyvěšením v kalendáři a upozorněním na stránce kraje) alespoň 10 dní dopředu všem členům sdružení, aby bylo zasedání usnášeníschopné. Více viz návod.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.