• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions

Krajské fórum

Krajské fórum Olomouckého krajského sdružení je nejvyšším orgánem strany v kraji.

Krajské fórum ve výlučné působnosti

Fórum také ukládá úkoly krajskému předsednictvu.

Jednání

Krajská jednání a zasedání probíhají přiměřeně dle jednacího řádu. Probíhají většinou osobně na schůzích (zasedání), nebo elektronicky na fóru.

Zasedání

Zasedání je způsob jednání - osobní setkání Pirátů z kraje, na němž se přijímají usnesení a organizuje další činnost. Koná se alespoň jednou ročně, nejlépe však každý měsíc.

Poslední řádné zasedání proběhlo 17.7. 2019.

Zasedání krajského fóra musí být řádně oznámena (nejlépe pomocí SZ, emailem, oznámením fóru, vyvěšením v kalendáři a upozorněním na stránce kraje) alespoň 10 dní dopředu všem členům sdružení, aby bylo zasedání usnášeníschopné. Více viz návod.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/olomoucko/kf/start.txt · Poslední úprava: 17.09.2019 14:08 autor: vojtech.pikal