• @olk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Organizace olomouckého krajského sdružení

Krajské sdružení olomouckého kraje je organizováno ve dvou rovinách;

  • podle odbornosti a činnosti na orgány
  • podle územního principu na místní sdružení

Za každé sdružení jedná jeho předseda. Místní sdružení jsou podřízena krajskému sdružení. Na krajské úrovni máme kromě standardních orgánů fóra a předsednictva zřízeny ještě předsednictvu podřízené odbory. Pro každý výkonný orgán (předsednictvo, odbor) platí, že je podřízen obdobnému orgánu nadřízenému (místní krajskému, krajský celostátnímu).

Částečně mimo stojí zástupce kraje v republikovém výboru, který je do tohoto celostátního zákonodárného orgánu volen krajským fórem. Ten slouží jako spojka mezi děním na celostátní úrovni a potřebami kraje.

Související

Uspořádání

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.