• @ALL has read permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Předpis o lobbingu

původce:
Celostátní fórum
zkratka:
PřL
zásadní:
ne
§ 1 Předmět úpravy

Tento předpis upravuje zveřejňování lobbistických kontaktů.

§ 2 Lobbistický kontakt
Lobbistickým kontaktem
se v tomto předpise rozumí komunikace, která je vzhledem k okolnostem způsobilá vyvolat dojem, že je jejím cílem využít vliv představitele strany nebo ovlivnit jeho rozhodnutí ve prospěch zvláštního zájmu ve věcech politiky strany nebo veřejné politiky, a také organizování, návod nebo pomoc k takové komunikaci.
§ 3 Představitelé strany

Představitelem strany je

 • a) člen některého orgánu strany nebo osoba pověřená výkonem funkce,
 • b) člen strany, který vykonává volenou nebo jmenovanou funkci v orgánu veřejné moci.
§ 4 Zveřejňování lobbistických kontaktů

(1) Představitelé strany mají povinnost zveřejňovat na systémech strany pro širokou veřejnost informace o svých lobbistických kontaktech, nestanoví-li tento předpis jinak (§ 5).

(2) Zveřejňují se následující informace o kontaktech

 • a) okamžik, původce, způsob a průběh kontaktu,
 • b) jména zúčastněných osob, zejména lobbistů a jejich klientů,
 • c) uvedení záležitosti, které se kontakt týkal,
 • d) popis zvláštního zájmu,
 • e) všechny poskytnuté nebo slíbené výhody a plnění.
§ 5 Výjimky ze zveřejňování lobbistických kontaktů

Povinnost zveřejňovat lobbistické kontakty se nevztahuje na

 • a) komunikaci probíhající v souladu se zvláštními předpisy (jednání orgánů strany a orgánů veřejné moci, vnitrostranická diskuse, žádosti, stížnosti, petice, veřejné zakázky a soutěže, připomínkování předpisů a jiné),
 • b) komunikaci s úředními osobami v souvislosti s jejich úřední činností ve straně nebo při výkonu veřejné moci,
 • c) komunikaci, která je zveřejněna jiným způsobem (hromadné sdělovací prostředky, veřejné shromáždění, stávka a jiné).
§ 6 Provedení

Tento předpis provede republikový výbor.

Legislativní proces

Související odkazy

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/prl.txt · Poslední úprava: 14.04.2021 16:01 autor: vojtech.pikal