• @predsedajici has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Registr lobystických kontaktů

Usnesení

Celostátní fórum se usneslo na následujícím:

  • Celostátní fórum schvaluje předpis o lobbingu, který nabývá účinnosti desátým dnem po vyhlášení.

Zápis

Jednání bylo svoláno 10.7. 2012 na základě členského podnětu Jakuba Michálka, který získal dostatečnou podporu.

Návrh předpisu byl předložen Jakubem Michálkem 14.8. 2012, návrh usnesení 16.8.

Termín hlasování byl oznámen 15.8. a hlasování bylo zahájeno 20.8.

Usnesení bylo 22.8. přijato absolutní většinou 46 hlasů z 54 přítomných (1 PROTI, 7 se zdrželo).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.