• @ALL has read permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla pro nominace

původce:
Celostátní fórum
typ:
ideový dokument
zkratka:
PNom
zásadní:
ne

Nominace členů vlády za Piráty

Odbornost ministrů a další kritéria

Pokud dostaneme od voličů mandát nominovat ministry, vybereme z řad členů a příznivců Pirátské strany odborníky v dané oblasti, kteří předloží nejlepší záruky plnění našeho programu.

Tento dokument řeší dva aspekty. Jednak řeší, jak posilovat odbornost našich stávajících poslanců, zastupitelů a dalších spolupracovníků, kteří budou členy vládního týmu, tedy skupiny lidí, ze kterých budeme vybírat kandidáty na ministry. Zároveň určuje kritéria a požadavky na případné kandidáty do vládního týmu z řad odborníků vně Pirátské strany.

Naplňujeme tak nejen očekávání občanů pro příští sněmovní volby, ale také dáváme transparentní vodítko členům, příznivcům, jakož i expertům z vnějšku, kteří kandidaturu za Piráty zvažují. Současně si jsme dobře vědomi, že žádný člověk není superman a nenaplní všechny níže uvedené požadavky.

Každý kandidát ve své prezentaci v kandidátské řeči na celostátním fóru odůvodní, jaké nabízí záruky plnění Pirátského programu ve funkci ministra, a to z hlediska následujících kritérií:

 1. Znalost resortu a připravená vize a plán
 2. Kompetence v daném oboru
 3. Důvěryhodnost a tým pro vedení resortu
 4. Schopnost prosazovat politický program a prezentovat výsledky
 5. Schopnost vést
 6. Rétorické schopnosti
 7. Jazyková vybavenost
 8. Průřezové kompetence
 9. Komunikace s veřejností
 10. Další předpoklady

Náležitosti prezentace kandidáta stanoví republikový výbor.1)

Postup pro jmenování

Postup pro jmenování ministra za Piráty má následující fáze:

 1. Příprava
  V době několika let před volbami je prostor pro přípravu (doplnění důležitých kompetencí) a navázání spolupráce s resortním týmem. Doporučujeme o zvažování zájmu informovat vedení strany.
 2. Nominace do primárních voleb
  Kandidát získá nominaci od republikového předsednictva, výboru nebo skupiny členů. Republikové předsednictvo bude své nominace už na začátku konzultovat s příslušným resortním týmem.
 3. Prezentace kandidáta
  Kandidát nejpozději ve své kandidátské řeči na celostátním fóru představí svou prezentaci.
 4. Stanovisko celostátního lídra
  K nominacím zaujme stanovisko celostátní lídr, který je zodpovědný za fungování vládního týmu jako celku, a to s ohledem na hloubkové vyhodnocení připravenosti kandidáta v relevantních kritériích, na základě osobních setkání a konzultací s nominačním týmem a resortním týmem.
 5. Primární volby
  V primárních volbách celostátní fórum zvolí členy vládního týmu, kteří přicházejí v úvahu při nominaci do jednotlivých resortů.
 6. Koaliční smlouva
  Celostátní lídr a vyjednávací tým vyjednají koaliční smlouvu včetně resortů a personálního obsazení. Celostátní fórum o návrhu koaliční smlouvy rozhoduje ve vyhrazené působnosti.
 7. Ústavní procedura
  Na základě koaliční smlouvy předkládá předseda vlády prezidentovi republiky návrh na jmenování člena vlády.

Další postupy

 1. Pravidelná a mimořádná zpětná vazba: Zpětnou vazbu k práci v resortu poskytují členovi vlády zejména příslušný resortní tým, poslanecký klub a celostátní lídr. V případě, kdy je potřeba zlepšit práci daného člena vlády, ho na to upozorní celostátní lídr, v případě celostátního lídra vedoucí resortního týmu nebo předseda poslaneckého klubu. O upozornění provede záznam.
 2. Ukončení výkonu funkce:
  • a) Ukončení funkce rezignací: pokud člen vlády zvažuje rezignaci, projedná to s celostátním lídrem a následně složí rezignaci k rukám premiéra v souladu s ústavní procedurou.
  • b) Celostátní lídr vyzve ministra k rezignaci: pokud na základě zpětné vazby celostátní lídr usoudí, že je na místě výměna ministra, po poradě s pirátským vládním týmem osobně požádá ministra o rezignaci. Ten výzvě vyhoví.
  • c) Celostátní lídr ministra odvolá: pokud nestačil postup podle předchozích bodů, předloží celostátní lídr návrh na odvolání ministra premiérovi v souladu s koaliční dohodou. Tento postup předem oznámí nejméně resortnímu a vládnímu týmu.
 3. Nová nominace člena vlády v průběhu volebního období: Celostátní lídr představí nového nominanta na jednání poslaneckého klubu a požádá ho, aby seznámil členy strany se svou aktuální verzí dokumentu „prezentace kandidáta“. Nejde-li o člena vládního týmu, hlasuje následně o nominaci nového člena týmu celostátní fórum v referendu. V případě schválení nominanta fórem, navrhne celostátní lídr jeho jmenování v ústavní proceduře.
 4. Na členy vládního týmu se z hlediska zpětné vazby a ukončení výkonu funkce uplatní stejná pravidla jako na členy vlády. Ukončení funkce se předkládá na vědomí předsedovi strany a celostátnímu fóru, v případě odvolání podléhá případnému mimořádnému přezkumu dle stanov.

Legislativní proces

Související odkazy

© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/pnom.txt · Poslední úprava: 28.01.2022 19:46 autor: vojtech.pikal