• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Demokratické minimum

Demokratické minimum je prohlášení, které je kandidát Pirátské strany povinen podepsat před každými volbami. Ostatní politické subjekty se mohou k prohlášení připojit dle libosti.

Florestan: Sloupy starověkého římského fóra v Athénách (Creative Commons)

Demokracie bez otevřenosti, informací a diskuse je jenom prázdné slovo.

Proto:

 1. hlasuji a rozhoduji v souladu s programem, ke kterému jsem se přihlásil, a postupuji přitom podle předepsaných pravidel,
 2. využiji dostupné možnosti, abych pro svá rozhodnutí získal potřebné informace,
 3. podpořím jen návrh, se kterým jsem se seznámil a který jsem schopen obhájit.

Při schvalování závazných pravidel navíc:

 1. hlasuji a rozhoduji v souladu s tím, co považuji za přínosné pro celou společnost, pro kterou mají pravidla platit,
 2. nepodpořím návrh, pokud všichni, kterých se týká, nedostali dostatek času se s ním seznámit nebo neměli možnost uplatnit svoje připomínky v rozpravě,
 3. nepodpořím návrh, jestliže důvodová zpráva nebyla uvedena, nebo nepokryla všechny podstatné dopady návrhu anebo se odvolávala na neprokazatelné nebo nepravdivé skutečnosti,
 4. nepodpořím nesouvisející pozměňovací návrh (přílepek) či ustanovení, která jsou zjevně mimo vymezenou působnost projednávaného návrhu a je možné je projednat odděleně.
 5. V případě, že chci podpořit pravidlo, které nesplňuje tyto požadavky, musím zajistit jejich splnění, jinak nelze návrh podpořit.

Tento dokument byl schválen celostátním fórem.

Štítky

Štítky

původce:
Celostátní fórum
typ:
základní
zkratka:
deminimum
zásadní:
ne
stav:
platný
původce:
Celostátní fórum
typ:
ideový dokument
zkratka:
deminimum
zásadní:
ne

Dokumenty

Vzor přihlášení se k demokratickému minimu pro kandidáty či zastupitele k podpisu

Komentář k demokratickému minimu

Dokument byl v jednání CF 9/2013 schválen celostátním fórem jako základní bod pirátského programu.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/minimum.txt · Poslední úprava: 22.03.2022 19:40 autor: vojtech.pikal