• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Harmonogram pro krajské a senátní volby 2020

Volby se budou konat dne 2. a 3. října 2020

Harmonogram pro volby do zastupitelstev krajů a souběžné volby do senátu.

Administrativní odbor vyhlašuje v souladu s §24 VŘ následující harmonogram pro komunální a senátní volby:

Termín Úkol Orgán
30. 9. 2019 Předložení společného volebního programu do podatelny republikového výboru Republikové předsednictvo
1. 10. 2019 Vytvoření prohlášení kandidáta a vzorů kandidátních listin Administrativní
odbor
1. 10. 2019 Připravit návody a nástroje pro volby Administrativní
odbor
1. 11. 2019 Zahájení primárních voleb krajských kandidátek (doporučený termín) Krajská fóra
1. 11. 2019 Oznámení záměru jednat o volební spolupráci - celost. strany
Oznámení se předkládá výboru do podatelny
Krajská předsednictva
15. 12. 2019 Uzavření smlouvy o volební spolupráci (doporučený termín)
Smlouva se předkládá výboru do podatelny
Krajská předsednictva
15. 12. 2019 Zvolen krajský lídr a 4 další kandidáti (doporučený termín) Krajská fóra
15. 1. 2020 Předložení krajských volebních programů do podatelny republikového výboru Krajská předsednictva
31. 1. Zvolen krajský lídr - povinný termín Krajská fóra
28. 2. Nejzazší doporučený termín pro primární volby zbylých kandidátů Krajská fóra
1. 3. Oznámení záměru jednat o volební spolupráci - region. strany, senát
Oznámení se předkládá výboru do podatelny
Krajská předsednictva a RP
31. 3. Uzavření smlouvy o volební spolupráci
Smlouva se předkládá výboru do podatelny
Krajská nebo
Republikové předsednictvo (senátky)
30. 4. Uzavření kandidátních listin (doporučený termín) Krajská fóra
7. 5. Předložení kandidátních listin do podatelny republikového výboru (doporučený termín) Krajská předsednictva
7. 5. Předložení vlastního programu do podatelny republikového výboru (doporučený termín) Kandidáti
29. 5. Spuštění registrací do OVK - 1. kolo
Dřívější komisaři
Administrativní
odbor
19. 6. Spuštění registrací do OVK - 2. kolo
Členové a příznivci
Administrativní
odbor
30. 6. Zveřejnění základních informací o volebních štábech a kampani Krajská předsednictva
10. 7. Spuštění registrací do OVK - 3. kolo
Široká veřejnost
Administrativní
odbor
22. 7. Zřízení zvláštních účtů pro složení senátní kauce
senátky
ČNB
23. 7. Uhrazení volebních kaucí
senátky
FO a Krajská předsednictva
24. 7. Termín pro splnění podmínek kandidatury Kandidáti
Kontrola splnění podmínek kandidatury, návrhy na vyškrtnutí Administrativní odbor
24. 7. Podávání kandidátních listin obecním, případně krajským úřadům Zmocněnci
28. 7. 16:00 Termín přihlášení Zmocněnci
28. 7. - 3. 8. Přezkoumání kandidátních listin, případně následná výzva k odstranění závad na kandidátní listině Krajský úřad
3. 8. 16:00 Poslední den pro doplňování dalších kandidátů do kandidátních listin a změnu jejich pořadí Zmocněnci
13. 8. Poslední termín pro odstranění případných závad na kandidátní listině. Zmocněnci
15. 8. Rozhodnutí úřadu o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny Krajský úřad
17. 8. (případné odvolání Zmocněnců Nástup Náhradníka pro možnost centrální delegace do OVK) Administrativní odbor
18. 8. Vylosování volebních čísel Státní volební komise
24. 8. Ukončení registrací do OVK Administrativní odbor
26. 8. Delegace členů do okrskových volebních komisí Administrativní odbor
& Zmocněnci
2. 9. Termín delegací do OVK (poslední termín) Administrativní odbor
& Zmocněnci
11. 9. První zasedání volebních komisí OVK
25. 9. Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz Voliči
30. 9. 14:00 Nejzazší termín pro odvolání kandidáta republikový výbor
30. 9. 16:00 Konec lhůty pro doručení osobní žádosti o voličský průkaz Voliči
2. 10. 14:00 Nejzazší termín pro odvolání či odstoupení kandidáta Kandidáti, Zmocněnci
2. a 3. 10. 2020 Volby OVK, ČSÚ
9. a 10. 10 . 2020 2. kolo senátních voleb OVK, ČSÚ
původce:
Administrativní odbor
typ:
harmonogram
zkratka:
AO-HarKr2020
zásadní:
ne
stav:
starý

S žádostmi návrhy na doplnění či aktualizaci harmonogramu se obracejte na AO.

Související

Legislativní informace

Vyhlásil administrativní odbor 20. 10. 2019

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/volby/2020/kraj/harmonogram.txt · Poslední úprava: 05.04.2021 07:14 autor: vojtech.pikal