• @ALL has read permissions
 • @predsedajici has upload permissions
 • @vedouci_organu has upload permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_predsedajici has upload permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Sbírka vnitřních předpisů

správce:
Administrativní odbor
přístup:
veřejný
předpis:
Statut administrativního odboru

Vnitřní předpisy upravují práva a povinnosti členů a registrovaných příznivců a působnost a pravomoci jednotlivých orgánů strany. Tato sbírka obsahuje úplná znění předpisů ve stavu, v jakém právě účinkují.

Seznam vnitřních předpisů strany

Stanovy

Stanovy jsou nejvyšším vnitřním předpisem. Změny schvaluje celostátní fórum na zasedáních a platí až po registraci u ministerstva vnitra.

Organizační řád

Organizační řád vymezuje statut orgánů strany a stanovuje společné zásady pro fungování týmů a zodpovědnost jejich členů. Řád a jeho změny schvaluje republikový výbor.

Jednací řády

Další vnitřní předpisy

Volební řád a harmonogramy voleb

Volební řád si schvaluje každý orgán pro sebe. Republikový výbor může vydat vzorové řády.
Účelem stanoveného postupu je zajistit, aby strana

 • včas veřejnosti představila volební program, lídra a kandidáty pro dané volby,
 • dodržela termíny a povinnosti, které stanovují zákony České republiky pro průběh voleb.

Ideové dokumenty

Vyhlášky odborů

Odbory k plnění svých úkolů vydávají vyhlášky na základě zmocnění předpisem. Vyhláška je předpisem závazným pro členy a orgány strany.2) Republikový výbor může vyhlášku zrušit.3)

Předpisy oblastních sdružení

Pravidla

Pravidla jsou další interní dokumenty strany. Každý tým může vydávat pravidla pro činnosti ve své kompetenci. Tým, který pravidla vydal, stejně jako všichni ostatní mají povinnost pravidla respektovat.4)

Probíhá údržba seznamu pravidel.

Obecně závazné předpisy

 • Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Sbírku spravuje administrativní odbor.
Výklad stanov a dalších předpisů poskytuje rozhodčí komise.

Pomůcky k předpisům

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/start.txt · Poslední úprava: 25.11.2022 10:28 autor: vojtech.pikal