• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Kybernetická bezpečnost

původce:
Technický odbor
typ:
pravidla
zkratka:
TO-KyBez
zásadní:
ne

Technický odbor v souladu s § 5 odst. 2 OŘ a s ohledem na § 13 odst. 1 písm. b) OŘ vyhlašuje následující pravidla pro zajištění kybernetické bezpečnosti:

§ 1 Úvodní ustanovení

(1) Uživatelem je každá osoba, která využívá technické systémy strany.

(2) Sdílený účet je účet, který není svázán s žádnou konkrétní osobou, neobsahuje žádné osobní údaje a může k němu přistupovat více uživatelů, kteří sdílí přihlašovací údaje k takovému účtu. Tyto účty vznikají zcela ve výjimečných situacích, kdy nelze použít běžný účet.

(3) Dvoufázové ověření (2FA), je proces, pomocí kterého se uživatel může bezpečně přihlásit k webové stránce nebo aplikaci tím, že při autentizaci poskytne dva důkazy (faktory) potvrzující jeho identitu (prvním je obvykle uživatelské jméno a heslo, druhým pak token z aplikace). Dvoufázové ověření zlepšuje ochranu uživatele před krádeží digitální identity a osobních údajů.

§ 2 Ochrana uživatelských účtů

(1) Uživatel chrání prostředky k prokázání své identity před zneužitím. Zejména nikomu neprozrazuje svá hesla a nepůjčuje bezpečnostní tokeny, generátory jednorázových hesel ani certifikáty.

(2) Pokud uživatel zjistí, že mohlo dojít k narušení bezpečnosti jeho účtu, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Technickému odboru.

(3) Pokud uživatel ztratí přístup ke svému sekundárnímu přihlašovacímu prostředku, může požádat Technický odbor o jeho odstranění. Ten žádosti vyhoví pouze v případě, že současně:

(4) Je-li uživatel členem strany, používá pro ochranu svého účtu také sekundární přihlašovací prostředek; část před středníkem se neuplatní v případě, že v tom uživateli brání objektivní skutečnosti nebo nemá potřebné znalosti.

(5) Disponuje-li uživatel oprávněním správce systému obsahujícím důvěrné informace, zejména osobní údaje, v rozsahu větším než krajské sdružení, nebo může-li si ho na základě svých stávajících oprávnění sám opatřit (například zásahem do databáze), je povinen používat pro ochranu svého účtu také dvoufázové ověření a to takové, které odpovídá standardu WebAuthn. V případě přístupů pomocí protokolů založených na jiných standardech než HTTP (například VPN nebo SSH), pak patřičnou asymetrickou kryptografii. Pokud takovým prostředkem nedisponuje, Technický odbor mu ho na požádání svěří

(6) Disponuje-li uživatel v systému Piroplácení vyššími oprávněními než Hospodář nebo Vedoucí, zvýšenými oprávněními v systémech Chobotnice či Nalodění, nebo je-li členem Kontrolní komise či Republikového předsednictva, je povinen používat pro ochranu svého účtu také dvoufázové ověření. Pokud žádným nedisponuje, Technický odbor mu ho na požádání svěří.

(7) Způsobilost uživatele nabýt oprávnění, které by mu založilo povinnost využívat dvoufázové ověření, není dotčena tím, že takovým prostředkem v danou chvíli nedisponuje. Uživatel je však povinen si jej po získání takového oprávnění bezodkladně opatřit.

(8) Uživatel se k systémům strany a svému účtu přihlašuje vždy ze zařízení, které:

  • a) je známé a důvěryhodné, o kterém ví, že je bezpečné a nebylo napadené nebo infikované škodlivým softwarem.
  • b) má nainstalovány aktuální bezpečnostní aktualizace a využívá software včetně operačního systému s poslední verzí bezpečnostních záplat
§ 3 Ochrana sdílených účtů

(1) Uživatel, který přistupuje k technickým systémům jako je například Pirátská TV pomocí sdílených účtů, je povinen využívat pro ochranu sdíleného účtu dvoufázové ověření. Pokud žádným nedisponuje, Technický odbor mu ho na požádání svěří.

§ 4 Ochrana technických systémů

(1) Uživatelé chrání technické systémy před zneužitím. Nenechávají svá přihlášená zařízení odemčená bez dohledu a nepřihlašují se ze zařízení, u nichž hrozí odcizení přístupových údajů.

(2) Uživatelé oprávnění spravovat přístupy do technických systémů dbají na to, aby ostatní uživatelé těchto systémů měli pouze taková oprávnění, jaká jim přísluší z titulu jejich rolí či funkcí.


Často Kladené otázky (FaQ)

Q: Jak na své pirátské identitě zapnu dvoufaktorové ověření přes telefon?

A: Po přihlášení do Pirátské Identity v levém sloupci vyber Autentizátor, je třeba si vybrat aplikaci (freeOTP, FreeOTP+, Google Authenticator nebo Twilio Authy pro Apple). Jednu z nich nainstaluješ z obchodu play/iTunes, spustíš, a naskenuješ QR kód a pojmenuješ zařízení (například telefon).

Q: Co dělat když ztratím/rozbiju/někdo mi ukradne telefon, na kterém mám dvoufázovou autentizaci na pirátské systémy?

A: Neprodleně kontaktuj svého nejbližšího voleného funkcionáře, Koordinátora, nebo vedoucího odboru pod který spadáš. Tato osoba musí na Podatelně Technického odboru vytvořit úkol a potvrdit tvou identitu. Poté volej telefonní číslo 778 702 711 - Helpdeskář TO Martin Kučera, který se ujistí, že to jsi opravdu ty a nikdo cizí se nesnaží dostat do tvé pirátské identity. Po informačním kolečku bude tvé dvoufaktorové ověření vypnuto.

Q: Mám USB/NFC hardwarový klíč (token) a chci ho používat jako dvoufaktorvé ověření. Jak na to?

A: V Podatelně Technického odboru založ požadavek pro registraci HW klíče. Proběhne informační kolečko zda jsi to opravdu ty kdo žádá o registraci klíče. Po nastavení administrátorem se musíš odhlásit a znovu přihlásit do pirátské identity - https://auth.pirati.cz. Po přihlášení se ti zobrazí okno s registrací tvého hardwarového klíče. Postupuj podle pokynů.

Kontakt první pomoci

Helpdeskář TO - Martin Kučera, Tel: 778 702 711

Hlášení spamů, útoků a bezpečnostních incidentů - mailto:security@pirati.cz

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
to/vyhlasky/bezpecnost.txt · Poslední úprava: 30.05.2023 08:10 autor: martin.kucera