• @cen_ao has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Harmonogram pro prezidentské volby 2023

Harmonogram pro volby Prezidenta České republiky v roce 2023.

Harmonogram je sestaven podle vyhlášeného termínu voleb Prezidenta. Viz TZ senátu.

Administrativní odbor zveřejňuje v souladu s §24 VŘ následující harmonogram pro parlamentní volby:

Stav Termín Úkol Orgán
27.06. Vyhlášení termínu voleb Předseda senátu
Možnost zažádat o voličský průkaz Voliči
20.07.
07.10.
Vyhlášení harmonogramu AO
27.07. Připravit návody a nástroje pro prezidentské volby Administrativní odbor
07.08. Školení zmocněnce a koordinátorů Administrativní odbor
08.09. Termín pro oznámení záměru jednat o volební spolupráci
Oznámení se předkládá výboru do podatelny
Republikové předsednictvo
27.09. Termín pro uzavření smlouvy o volební spolupráci
Smlouva se předkládá výboru do podatelny
Republikové předsednictvo
08.10. Primární volby (nejzazší termín pro zahájení) Celostátní fórum
28.10. Spuštění registrací do OVK - 1.kolo
Dřívější komisaři, Členové a příznivci
Administrativní odbor & PO
07.11. Spuštění registrací do OVK - 2.kolo
Široká veřejnost
Administrativní odbor & MO
08.11. Termín přihlášení Administrativní odbor
14.11. Starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise. Starosta
29.11. Zveřejnění informací o počtu a sídlech volebních okrsků Starosta
01.12. Ukončení registrací do OVK Administrativní odbor
04.12. Poslední termín pro přihlášení do zvláštního seznamu voličů Zastupitelské úřady a Voliči
07.12. Delegace členů do okrskových volebních komisí Administrativní odbor
& Pověřenec
14.12. Termín delegací do OVK (poslední termín) Administrativní odbor
& Pověřenec
23.12. První zasedání OVK
(poslední termín)
Volební komise
29.12. Termín vydávání voličských průkazů (první termín) Obecní úřad
6.1.2023 Termín podání písemné žádosti o voličský průkaz (poslední termín) Voliči
11.1.2023 Termín podání osobní žádosti o voličský průkaz (poslední termín) Voliči
13.-14.1.2023 Volby - 1. kolo ČSÚ, Volební komise
20.1.2023 Termín podání písemné žádosti o voličský průkaz pro druhé kolo (poslední termín) Voliči
25.1.2023 Termín podání osobní žádosti o voličský průkaz pro druhé kolo (poslední termín) Voliči
27.-28.1.2023 Volby - 2. kolo ČSÚ, Volební komise
původce:
Administrativní odbor
typ:
harmonogram
zkratka:
AO-Har2023
zásadní:
ne
stav:
starý

Legenda

  • Řádně splněno
  • Na vědomí/zahájit přípravu
  • Práce probíhají
  • Hrozí prodlení
  • Nesplněno

Postup:
Alternativně:
Přičemž platí:
pokud by to někdo zvládl jako state-machine, ať se ozve.

S žádostmi návrhy na doplnění či aktualizaci harmonogramu se obracejte na AO.

Související

Legislativní informace

Vyhlásil administrativní odbor 7.10.2022.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ao/volby/2023/harmonogram.txt · Poslední úprava: 10.07.2023 19:46 autor: vojtech.pikal