• @ALL has read permissions
  • @vedouci_organu has upload permissions
  • @cen_asistent has upload permissions
  • @cen_asistenti_rv has upload permissions
  • @cen_jednatele_rv has upload permissions
  • @cen_predsedajici has upload permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Alternativní volební systémy

Tato stránka shrnuje alternativní hlasovací systémy pro primární volby, které republikový výbor schválil podle § 8 odst. (5) Volebního řádu.

Fóra mohou v primárních volbách postupovat podle základního systému popsaného v jednacím řádu celostátního fóra, vybrat si postupem některý z těchto systémů, nebo se usnést na jiném, který vybere a seřadí kandidáty s většinovou podporou.

Volební systémy

Alternativní systém schválený pro veškeré společné primární volby.

Primární volby pro danou skupinu pozic společně v podle následujícího systému vícekolového hlasování.

  • V 1. kole mohou hlasující podpořit hlasem libovolný počet všech přijatelných kandidátů a určí tak kandidáty s většinovou podporou. Ti pak postupují do dalších kol.
  • V dalších kolech se hlasuje o každé pozici zvlášť, počínaje nejvyšší pozicí v dané skupině. V dalších kolech má v každém hlasování každý hlasující možnost udělit nejvýše jeden hlas. Ten kandidát, který obdrží v daném hlasování nejvíce hlasů, je zvolen na nejvyšší neobsazenou pozici v dané skupině, ostatní kandidáti postupují do hlasování o následující pozici.
  • V případě rovnosti hlasů v dalších kolech, rozhoduje počet obdržených hlasů v 1. kole; pokud je rovnost i zde, rozhodne los.
  • Pokud v 1. kole nepostoupí dostatek kandidátů pro obsazení všech obsazovaných pozic, následuje další vícekolové rozhodující hlasování tímto systémem, pokud fórum návrhem postupu nerozhodne jinak.

Související

původce:
Republikový výbor
typ:
jednací řád
zkratka:
VŘ-VS
zásadní:
ne
© Piráti, 2024. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
rules/volebni_systemy.txt · Poslední úprava: 27.06.2023 19:45 autor: martin.kucera