• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Pravidla Datové schránky

původce:
Kancelář strany
typ:
pravidla
zkratka:
KaS-DS
zásadní:
ne
stav:
old
Oprávněnými osobami
pro přístup do datové schránky jsou členové republikového předsednictva.
Administrátorem
datové schránky je vedoucí kanceláře.
 1. Přístupová oprávnění do datové schránky může administrátor přidělit i dalším členům strany. Přístupová oprávnění se přidělují jen v rozsahu jejich pověření činit úkony jménem České pirátské strany.
 2. Osoby, kterým chybí přístupová oprávnění do datové schránky, ač mají právo činit právní úkony jménem České pirátské strany, podávají písemnosti prostřednictvím podatelny administrativního odboru.
 3. Podstatné dokumenty z datové schránky se uveřejňují na Piratopedii.
 4. Pro datové schránky platí, že v okamžiku, kdy se do schránky někdo přihlásí, jsou všechny nově došlé zprávy považovány za doručené a pokud je v nich stanovena lhůta na reakci, počíná běžet tímto okamžikem. Proto jsou osoby mající přístup do datové schránky povinny při práci s datovou schránkou dodržovat následující pravidla:
  • Nastavte si e-mailové upozorňování na nové došlé zprávy.
  • Nepřihlašujte se do datové schránky, pokud to není nezbytně nutné, tj. nenastal jeden z těchto případů:
   1. potřebujete odeslat zprávu
   2. očekáváte odpověď na zprávu a do schránky přišla nové zpráva
  • Pokud přečtete nepřečtenou doručenou zprávu, zodpovídáte za to, že ji neprodleně (týž kalendářní den) předáte adresátovi nebo toto předání zajistíte. Jestliže tak neučiníte, zodpovídáte za případnou škodu způsobenou prodlením. Při opakovaném porušení vám bude přístup do datové schránky omezen.
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kas/pravidla/datschr.txt · Poslední úprava: 10.09.2022 12:30 autor: vojtech.pikal