• @cen_ao has create permissions
 • @cen_asistent has upload permissions
 • @cen_jednatele_rv has upload permissions
 • @cen_asistenti_rv has edit permissions
 • @cen_rv has edit permissions
 • @cen_f has edit permissions
 • @cen_vedouci_rt has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Forma programových bodů

původce:
Republikový výbor
zkratka:
FPB
zásadní:
ne

Pirátský program je politický program České pirátské strany. Nejde tedy o program volební, ani program k aktuálním tématům, ale program dlouhodobý, který vyhlašuje základní východiska, ke kterým se Piráti hlásí na všech úrovních a ve všech krajích. Z tohoto důvodů se program věnuje zásadám, nikoliv konkrétním zákonům. Konkrétní opatření ve státě, krajích a obcích by naopak měla být shrnuta ve volebních programech, které pro každé volby schvaluje republikový výbor.

Pirátský program se člení do programových bodů. Cílem je, aby programový bod byl bez dalších znalostí srozumitelný pro každého občana – tomu musí odpovídat i rozsah, struktura a odbornost textu. Na jednotlivé programové body jsou kladeny formální podmínky:

 • První odstavec vymezeného programového bodu vždy shrnuje základní tezi programového bodu a neměl by být delší než dvě věty. Program má dále spoléhat na krátké a srozumitelné věty, zpravidla v činném rodě, které na sebe logicky navazují, bez frází a vycpávkových výrazů.
 • Každý programový bod by měl mít přibližně 2000 znaků včetně mezer, v odůvodněných a nezbytných případech nejvýše 3500 znaků. Podrobná stanoviska není možné rozebírat v programovém bodu, který obsahuje pouze základní východiska, lze na ně ale odkázat.
 • Zásadně by neměla být používána cizí slova přejatá do češtiny s výjimkou případů, kdy slovo stejného významu v českém jazyce není nebo se přejaté slovo běžně používá. Ani v takových případech by však v jedné větě nemělo být nakupeno více přejatých cizích slov. Technické termíny by měly být používány v souladu s jejich významem a konzistentně.

Každý programový bod musí projít nejprve vnitrostranickou diskusí na internetovém fóru a veřejným připomínkovacím procesem přes sociální sítě a internetové fórum. Text programového bodu by měl být kompromisní, podložený důvodovou zprávou a měl by na něm být široký konsensus mezi členy Pirátů. Text každého programového bodu i Pirátský program jako celek musí být formulován konzistentně a stejné otázky by neměly být řešeny ve více bodech. Programové body schvaluje republikový výbor.

Pirátský program je průběžně doplňován a vylepšován. Vedle schváleného programu proto zveřejňujeme i pracovní verzi, abyste se mohli informovat, v jakém stadiu je příprava dosud neschválených i rozvoj schválených programových bodů. Upravujte ji prosím jen tehdy, pokud ji dokážete vylepšit a své změny zdůvodněte v diskuzi.

Tento dokument byl schválen celostátním fórem.

Související dokumenty

Legislativní informace

Dokument byl poprvé schválen v jednání CF 11/2013. V jednání CF 24/2022 byl předán do působnosti Republikového výboru.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
program/o_piratskem_programu.txt · Poslední úprava: 15.01.2023 22:02 autor: vojtech.pikal