• @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Předsedající má oprávnění nahrávat
  • @Garanti má oprávnění mazat
  • @Odbor - administrativni má oprávnění vytvářet
  • @Jednatele má oprávnění mazat
  • @asistent strany má oprávnění nahrávat
  • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Seznam programových dokumentů Pirátů

Politický program

Politický program zahrnuje:

Programové dokumenty

Volební programy

Z dlouhodobého politického programu vycházejí volební programy, které se schvalují pro každé volby zvlášť a které mohou být blíže upřesněny volebními programy v jednotlivých oblastech nebo volebními prohlášeními kandidátů:

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.